Baza technologii


Logo wpisu Innowacyjne systemy  zapobiegające i zabezpieczające  miejsca  narażone na  działania wody i piasku.

Innowacyjne systemy zapobiegające i zabezpieczające miejsca narażone na działania wody i piasku.

Włodzimierz Świerzyński

Opis technologii / usługi

Przedstawiam ofertę innowacyjnego systemu zabezpieczenia wszelkich miejsc, gdzie istnieje zagrożenie zjawisk takich jak: woda i piasek. Zastosowanie tego systemu, daje nam pewne i stabilne gwarancje: w zabezpieczeniu miejsc, które uznamy zagrożeniem dla egzystencji człowieka. Powielenie dwóch współpracujących ze sobą profili, jest w stanie stworzyć strukturę, która może mieć zastosowanie w bardzo wielu, wymagających zabezpieczenia przypadkach. System ten swoimi zaletami jak: możliwość konfigurowania go w spłaszczony "plaster miodu" sprawia że wyróżnia się od innych najnowszym rozwiązaniem technologicznym nie stosowanym nigdzie. Jest w stanie zapobiec i zabezpieczyć: - przenikaniu wody przez wały przeciwpowodziowe, - przemieszczanie się gruntu i piasku, - przeciwstawianiu się falą morskim, - osuwaniu się klifów i wydm morskich, - osuszaniu bagien, - budowa ścieżek rowerowych w terenach niedostępnych (bagna, pustynie). Można by wymienić jeszcze szereg innych potrzebujących rozwiązań. System tworzą dwa profile wykonane z PCW metodą wytłaczania. Łączone poprzez ukształtowane kanały technologiczne i wsunięcie jednego w drugi stanowią integralną strukturę zabezpieczającą.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przedstawiony projekt wyróżnia się tym, że profil podstawowy systemu, jest elementem o strukturze zamkniętej i w połączeniu z elementem pomocniczym (łączącym) stwarza jednolitą strukturę spłaszczonego "plastra miodu". Znani są dwaj producenci na krajowym rynku: MINBUD z Mińska Mazowieckiego i A.PIETRUCHA z Błaszek. Producenci Ci w swojej ofercie posiadają profile o strukturze otwartej, pod nazwą "Grodzice". Jednak ich produkty, nie posiadają zdolności zastosowania w miejscach takich jak moje, ale odwrotnie tak. Przyszły biorca tej technologii, poza wartościami materialnymi otrzyma produkt o dużym prestiżu. Ponieważ inwestując w dwa narzędzia (profil zamknięty i pomocniczy), jest w stanie zaspokoić (patrz Opis technologii) zapotrzebowanie na zabezpieczenie wszelkich przedsięwzięć. Będzie jedynym, który produkuje systemy zabezpieczające dla wielu branż.

Zastosowanie rynkowe

Priorytetem dla Samorządów jest coroczna walka z powodziami. Właśnie ten system rozwiązuje problem, zabezpieczenia trwałego i zapobiega filtracji wody przez wały przeciwpowodziowe. Może się również przyczynić i zapobiegać w zabezpieczeniu wydm i klików przed falowaniem morskim. W pewnej określonej przez Urząd Morski odległości od brzegu (przyjmijmy 200 m), należałoby zastosować i wykonać "sztuczną rafę", która stała by się pewną zaporą dla załamujących się fal. System istotnie przyczyniłby się do podniesienia poziomu rzeki Wisły, za zaporą we Włocławku. Aprobatę tę podjął Pan prof. Zygmund Babiński z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. System ten okazał się istotnym rozwiązaniem również, przy zabezpieczeniu w przemieszczaniu się ropy naftowej, przy katastrofach platform wydobywczych na morzu. Ponieważ jego główny element można wykorzystać jako pływające ogniwo zapory. Wiele można przytaczać przykładów np: budowa przystani żaglowych, pomostów, przyczółki mostowe itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Wzór użytkowy

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"