Baza technologii


Logo wpisu Instrumentalna analiza aktywności akustycznej produktów spożywczych

Instrumentalna analiza aktywności akustycznej produktów spożywczych

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Instrumentalne badania i kontrola audio-sensorycznej jakości w produkcji i przechowalnictwie suchych przekąsek, wyrobów cukierniczych oraz owoców i warzyw w zakresie takich cech jak: trzaskliwość, chrupliwość i chrzęstliwość. Badanie realizowane z wykorzystaniem: - analizatora właściwości akustycznych produktów spożywczych (AWAPS), pracującego w automatycznym trybie mechanicznej symulacji procesów gryzienia i żucia, zaopatrzonego w elektroniczny system symulacyjny procesów psychosensorycznej analizy sygnałów emisji akustycznej oraz charakteryzujący badane produkty w zakresie odpowiadającym ocenom, kosztownych i czasochłonnych, testów audio-sensorycznych i/lub - hybrydowego, mobilnego urządzenia, współpracującego z osobą testującą identyfikującego główne cechy aktywności akustycznej produktów spożywczych podczas naturalnych procesów ich odgryzania oraz żucia. Urządzenia określają poziom ekspresji podstawowych cech nazwanych jako trzaskliwość, chrupliwość i chrzęstliwość oraz głośność globalną, w dziesięciostopniowej skali, odpowiadającej ocenom audio-sensorycznym cech danego produktu przez statystycznego konsumenta. Wyniki są prezentowane w postaci zwartego raportu charakteryzującego badany produkt pod kątem materiałowo-teksturowych uwarunkowań właściwości akustyczno-emisyjnych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- Optymalizacja technologii produkcji artykułów spożywczych - suchych przekąsek, wyrobów cukierniczych oraz ocen właściwości owoców i warzyw. - Ograniczenie strat materiałów i surowców oraz odpadów poprodukcyjnych, spowodowanych brakiem kontroli akceptowalności konsumenckiej wyrobów aktywnych akustycznie, zwłaszcza w zakresie nowych receptur i technologii produkcji oraz przechowalnictwa. - Ograniczenie nakładów na tradycyjne badania sensoryczne o zdecydowanie mniejszej skali obiektywności. - Możliwość projektowania nowych, konkurencyjnych wyrobów o większej akceptowalności ich własności akustycznych przez konsumentów – wzrost sprzedaży. - Nowatorstwo i unikalność metody pomiarowej w zakresie analizy właściwości akustycznych produktów spożywczych na różnych etapach produkcji i przechowalnictwa. - Wzrost zaufania konsumentów do produkowanych wyrobów o większej powtarzalności i akceptowalności ich własności emisyjno-akustycznych

Zastosowanie rynkowe

Kontrola jakości i technologii wytwarzania oraz przechowywania suchych przekąsek, wyrobów cukierniczych oraz owoców i warzyw w zakresie takich cech jak: trzaskliwość, chrupliwość i chrzęstliwość.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o.

NIP: 5250008703

Adres www: http://www.cobrabid.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"