Baza ekspertów


Logo wpisu Instytut Włókiennictwa

Instytut Włókiennictwa

Instytut Włókiennictwa

Opis oferowanych usług

Instytut Włókiennictwa jest najstarszą placówką naukowo-badawczą przemysłu włókienniczego w Polsce – powstał w 1945 roku. Ma przyznaną kategorię naukową A. Prowadzi prace badawcze w obszarze inżynierii materiałowej, technologii polimerowych, biotechnologii przemysłowej, inżynierii środowiska, mikro- i nanotechnologii, chemii włókienniczej oraz technologii włókienniczych. Posiada własne zakłady naukowe, laboratoria badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz Wydział Produkcji Doświadczalnej. Zajmuje się również certyfikacją wyrobów włókienniczych. Zrealizował i nadal realizuje szereg projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Horyzont 2020, jak również przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Za swoje osiągnięcia otrzymuje od wielu lat medale, dyplomy, wyróżnienia i nagrody specjalne, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Posiada innowacyjne technologie, które zostały wdrożone lub skomercjalizowane w wielu przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego. Wysokie kwalifikacje pracowników Instytutu oraz nowoczesne wyposażenie w aparaturę badawczą i analityczną pozwalają na realizację prac badawczych i rozwojowych zgodnych z najnowszymi kierunkami badawczymi we włókienniczej inżynierii materiałowej i dziedzinach pokrewnych.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókiennictwa

NIP: 7240000664

Adres www: http://www.iw.lodz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"