Baza technologii


Logo wpisu Inteligentne Kontrakty

Inteligentne Kontrakty

Microsoft Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Inteligentne kontrakty (smart contracts) - Platforma opracowywana z wykorzystaniem technologii Microsoft Azure Blockchain Ethereum. Umowy na sprzedaż i zakup energii i gazu mogą być skomplikowane, wielostronne, z długimi okresami relizacji. Umowa jest często dostosowywana do nowych warunków, które należy śledzić, oraz w niektórych przypadkach, umowy mogą zostać uzgodnione na kilka lat przed realizacją. Inteligentny kontrakt polegający na przejściu z protokołu transakcji finansowych do uniwersalnego narzędzia, które w sposób zautomatyzowany będzie wdrażać warunki umów, minimalizując ryzyko błędu i manipulacji. Kiedy warunki umowy są spełnione, własność lub płatność zostaje automatycznie wykonane według podanych kryteriów. Inteligentna umowa może zostać zmieniona, jeżeli strony wyrażą na to zgodę i utrzymają zapis wszystkich wersji i poprawek do umowy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Inteligentne umowy, podobnie jak tradycyjne papierowe, są gwarantem zaufania. Są jednak pewne ich wyróżniki. Nie są stosem papieru wypełnionym prawnym i trudnym do zrozumienia językiem. Zwykle też dzieje się tak że, dużo czasu pochłania prawnikom, weryfikacja umów pod kątem prawnym. Inteligentne umowy to cyfrowe wersje tych tradycyjnych. Są to programy, które działają na platformie Azure Blockchain Ethereum i mają to samo znaczenie: prawnie związać osobę, która ma zamiar uczestniczyć w zawarciu umowy. Smart Contracts to linie kodu napisanego w języku Solidity porównywalnym do języka Java Script. Kod ten jest następnie przekształcany w kod bajotowy i opublikowany w blockchainie jako inteligentny kontrakt. Każda umowa ma własny adres blokowy. Oznacza to, że jeśli rozpoczyna się porozumiewanie się z kimś, umowa zostanie utworzona w ramach bloku Blockchaina, a jej adres jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron. Następnie można użyć go do interakcji z inteligentną umową i wypełnić zobowiązania do rozpoczęcia jej realizacji. Warto zwrócić uwagę, że inteligentne umowy mogą również łączyć się i współpracować z innymi inteligentnymi umowami oraz być wielostronne. Cały proces odbywa się na zasadzie blockchina, a zatem realizacja inteligentnej umowy jest przejrzysta, pewna, niezmienna, niedroga i zdecentralizowana.iektóre z głównych potencjalnych zalet platformy zakupowej na blockchain są następujące: · Oszczędność kosztów i czasu; · Zwiększenie przejrzystość dla osób prywatnych, firm i władz · Ograniczone ryzyko oszustwa i sporów. · Podniesienie bezpieczeństwa zawierania transakcji · Wieloletnia dostępność umów i możliwość audytu w każdym momencie

Zastosowanie rynkowe

Inteligentne kontrakty

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Microsoft Sp. z o.o.

NIP: 5270103391

Adres www: http://www.microsoft.com/poland

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"