Baza technologii


Logo wpisu Inteligentny system sterowania oświetleniem ulic

Inteligentny system sterowania oświetleniem ulic

APANET Green System SP. z o.o.

Opis technologii / usługi

GLC (GreenLightController) to inteligentny sterownik kontrolujący lampy oświetlające ulice, place, parki itp. Umożliwia on pełną kontrolę instalacji oświetleniowej: sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi; ręczne lub automatyczne załączanie i wyłączanie lamp oraz funkcje kontroli ich mocy, grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie różnych algorytmów sterowania dla różnych grup lamp oraz funkcje kontroli ich mocy, grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie różnych algorytmów sterowania dla różnych grup lamp; gdy z tej samej instalacji zasilane jest oświetlenie drogi osiedlowej i drogi o większym nasileniu ruchu dla obu przypadków są ustalane inne programy oszczędzania, aby drogi były oświetlone zgodnie z normami, zliczanie zużycia energii elektrycznej poszczególnych lamp i grup lamp oraz dodatkowych urządzeń zasilanych z tej samej instalacji, np. oświetlenie świąteczne, detekcję prawidłowego działania latarni; w przypadku awarii system może powiadomić operatora i ekipy serwisowe o konieczności interwencji, np. przesyłając wiadomość e-mail, detekcję nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem odpowiednich służb, pełna otwartość i interoperacyjność systemu potwierdzona certyfikatem LonMark International. System GLC działa w technologii LonWorks firmy Echelon. Dzięki wykorzystaniu otwartego standardu w komunikacji możliwe jest wykorzystanie w instalacjach urządzeń różnych producentów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

System GLC redukuje natężenie oświetlenia, kiedy jest to tylko możliwe. Kiedy na drodze panuje mały ruch, np. późno w nocy i kiedy pogoda jest sprzyjająca, nie ma potrzeby, aby system oświetlenia pracował z pełną mocą. System może ograniczyć parametry oświetleniowe bądź zupełnie wyłączyć niektóre lampy. Systemy takie umożliwiają znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie przyczyniają się do znaczących oszczędności – sięgających nawet do 70%. oszczędność energii, środowiska i pieniędzy, pełna, niezależna kontrola nad każdym źródłem światła oraz jego zużyciem prądu, brak dodatkowych inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną – do komunikacji używane są przewody zasilające, skalowalność systemu – rozwiązanie zarówno dla małych instalacji oświetleniowych jak i całych miast, działanie w otwartym standardzie LonWorks umożliwia współdziałanie urządzeń różnych producentów w jednej sieci – użytkownik, rozbudowując system, nie jest skazany na dotychczasowego dostawcę, a zawsze ma możliwość wybrania rozwiązania najlepszego aktualnie na rynku, pełna otwartość i interoperacyjność systemu, potwierdzona certyfikatem LonMark International, natychmiastowa informacja o awariach oświetlenia i próbach ingerencji niepowołanych osób w instalację, system jest otwarty na zmiany legislacyjne dotyczące poziomów oświetlenia poszczególnych dróg i zmiany organizacyjne ruchu – elastycznie możemy zmieniać wymagane poziomy oświetlenia w zależności od potrzeb i wymagań.

Zastosowanie rynkowe

Wszelkiego rodzaju oświetlenie drogowe, np. autostrady, drogi szybkiego ruchu, obwodnice, drogi i ulice miast, modernizacje oświetlenia na ulicach miast, oświetlenie terenów rekreacyjnych i parków technologicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: APANET Green System SP. z o.o.

NIP: 8971770070

Adres www: http://www.greensys.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"