Baza technologii


Logo wpisu Inteligentny Wagon, IoT, 5G GSM-R, EC-GSM, LTE-M, NB-IoT, sieci sensorowe

Inteligentny Wagon, IoT, 5G GSM-R, EC-GSM, LTE-M, NB-IoT, sieci sensorowe

B INVESTMENT SP Z O O

Opis technologii / usługi

Innowacyjna technologia LTE-M / NB-IoT pozwala na wykorzystanie najnowszych standardów komunikacji mobilnej z zachowaniem najnowszych zasad cyberbezpieczeństwa. Obydwie technologie dedykowane są do zastosowań typu Internet of Things (IoT) czyli komunikacji urządzeń pomiarowych. Transmisja danych odbywa się za pośrednictwem modemu z wykorzystaniem szyfracji SIM-AKA + IPSec zapewniając bezpieczeństwo. Systemy typu GSM nie zapewniają w dzisiejszych czasach odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Prezentowany moduł inteligentnego wagonu pozwala rozszerzyć funkcjonalności systemu ECTS o niezwarte zespoły trakcyjne. Prezentowany moduł wraz z częścią serwerową może być traktowany jako rozszerzenie funkcjonalności systemu ECTS Poziom 3. System ERTMS zakłada budowę i wykorzystanie sieci GSM-R do transmisji danych który może być wykorzystany również do zbierania danych z prezentowanego modułu inteligentnego wagonu. Zgodnie z publikacją [CHRZAN Marcin PIROSZ Paweł pt.: Uwarunkowania wprowadzania systemu radiołączności kolejowej opartego o standard GSM-R w Polsce] “W ramach wykorzystania otwartej łączności bezprzewodowej na potrzeby sterowania ruchem kolejowym planowana jest w przyszłości (od ok. 2020 roku) migracja obecnego standardu GSM-R do standardu LTE (ang. Long Term Evolution), a nawet utworzenie standardu LTE-R (ang. LTE for Railway). Data ta związana jest z rokiem 2025, do którego zgodnie z normami UIC przewidywana jest eksploatacja systemu GSM-R”.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Aplikacja pozycjonowania na mapie. Program obrazuje geograficzne położenie każdego z wagonów na mapie na żądanie lub w czasie rzeczywistym, dodatkowo jego prędkość oraz stan stan czujników. Program posiada możliwość definiowana stref geograficzne, które w sposób automatyczny nadzorują przejazd. Możliwe jest zdefiniowanie czasów postojów w wybranych strefach i generacja alarmów w przypadku przekroczenia jej granicy Aplikacja Service Layer Agreement (SLA)- program ma na celu przetwarzanie danych w celu wywiązania się z warunków zawartych w umowach przewozowych. Bazując na danych o przebytej trasie i czasie ma za zadanie informować o prawidłowym przebiegu transportu lub generować alarm o zagrożeniu naruszenia zasad SLA. W zależności od rodzaju wagonu możliwe jest wykorzystanie różnej konfiguracji czujników. Program generuje również raport z odbytych tras wagonu. Aplikacja Just-in-time (JIT) - Program do tworzenia harmonogramów dostarczania ładunków/wagonów i nadzorujący proces ich dostarczania w wybrane miejsce o wybranym czasie. Aplikacja Serwisu wagonów - Program posiadający rejestr wagonów, elektroniczną książkę serwisową, przebieg każdego z wagonów i sygnalizujący o wymogu odbycia serwisu/przeglądu P1, P2, P3, P4. Aplikacja integracji z innymi systemami PKP na przykład Europejski System Sterowania Pociągiem (ang. ETCS) i inne. Program ma na za zadanie wystawienie interfejsów z danymi do systemów już obecnych lub planowanych

Zastosowanie rynkowe

Usługi nadzoru/ monitoringu/ zbierania w czasie rzeczywistym zadanych parametrów, zebranie danych z czujników sensorów do centralnej bazy i odpowiednia/dedykowana prezentacja danych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: B INVESTMENT SP Z O O

NIP: 1251677700

Adres www: http://nan

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"