Baza technologii


Logo wpisu Interaktywny układ urządzeń do telerehabilitacji kończyn dolnych i górnych po urazach i udarach mózgu

Interaktywny układ urządzeń do telerehabilitacji kończyn dolnych i górnych po urazach i udarach mózgu

ITP Janusz Wełnowski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest system do przywracania i optymalizacji funkcji kończyn górnych i dolnych u pracjentów z niedowładami pourazowymi i po udarach mózgu. System będzie zawierać następujące części składowe/moduły: 1. moduł monitorowania i sterowania (komputer, łącze internetowe, oprogramowanie do monitorowania pacjenta i planowania rehabilitacji, utrzymania komunikacji z pacjentem i jego rodziną). 2. Urządzenie mechaniczne zakładane na kończynę służące wspomaganiu ruchu kończyny zgodnie z zaplanowanym przebiegiem procesu rehabilitacji kontrolowane przez układ sprzężenia zwrotnego. 3. Zintegrowany moduł elektrostymulacji nerwowo mięśniowej dodatkowo wspomagający proces leczenia. Zastosowana technologia: Moduł mechaniczny - łatwo zakładane urządzenia, przyjazne w obsłudze o strukturze lekkiego szkieletu zewnętrznego ze sztucznym stawem przegubowym z własnym siłownikiem, pasywnym i aktywnym układem oporowym oraz systemem blokady w sytuacjach nadzwyczajnych połączony z komputerem PC. Zintegrowany moduł elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej z ukladem sprzężenia zwrotnego i układem stymulującym, optymalizujący proces rehabilitacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Innowacja: zdalnie kontrolowany system rehabilitacji z modułem monitorowania pacjenta połączony z elektrostymulacją nerwowo-mięśniową i wspomaganiem ćwiczeń ruchowych dolnych i górnych kończyn. Takie rozwiązanie umożliwi uzyskiwanie lepszych rezultatów leczenia dzięki bardziej intensywnym planom codziennej rehabilitacji pacjenta, w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ruchowo-czuciowych i ogólnego stanu medycznego pacjenta. Poza tym, takie rozwiązanie umożliwi zastosowanie w pełni zindywidualizowanej terapii. Daje to możliwość prowadzenia intensywnej a więc skutecznej rehabilitacji w domu pacjenta bez potrzeby jego pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej. Jednocześnie wybitny lekarz specjalista może nadzorować w medycznym centrum operacyjnym rehabilitację kilkudziesięciu pacjentów w tym samym czasie. Komercyjnie dostępne roboty rehabilitacyjne, takie jak Therapy Robot MIT-Manus, ARM Guide czy REHAROBOT mogą być wykorzystywane u pacjentów w pełni świadomych z nie upośledzoną funkcją komunikowania się z otoczeniem. Dotychczasowe rozwiązania wymagają doskonałej współpracy z pacjentem. Z tych powodów ich zastosowanie jest znacząco ograniczone. Dostępne urządzenia nie są zdalnie sterowane i nie zawierają modułu elektrostymulacji wspomagającej rehabilitację ruchową.

Zastosowanie rynkowe

System może być stosowany zarówno w warunkach sali rehabilitacyjnej, jak również w domu pacjenta, dzięki ukladowi monitorowania i informacji zwrotnej (sprzężenia zwrotnego). Rezultatem zastosowania wynalazku będzie komercyjny system telerehabilitacji dostępny również w postaci oddzielnych urządzeń. Po zakończeniu prób klinicznych zgodnych ze standardami właściwymi dla urządzeń medycznych system będzie oferowany z wykorzystaniem dwóch podstawowych kanałów dystrybucji: sprzedaży bezpośredniej przez Internet oraz sieć profesjonalnych dystrybutorów sprzętu rehabilitacyjnego. Korzyści: łatwiejszy dostęp do leczenia specjalistycznego, szczególnie na terenach poza dużymi centrami medycznymi, przewidywane lepsze wyniki rehabilitacji i leczenia (czas i intensywność rehabilitacji jest tu jednym z najważniejszych czynników), niższe koszty leczenia pacjentów z niedowładami cztero lub dwu kończynowymi (do 40%) oraz niższe koszty dla pacjenta (dojazdy do ośrodków specjalistycznych).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: ITP Janusz Wełnowski

NIP: 9531760961

Adres www: http://nan

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"