Baza ekspertów


Logo wpisu Kancelaria patentowa dr inż. Jerzy Lampart

Kancelaria patentowa dr inż. Jerzy Lampart

Jerzy Lampart

Opis oferowanych usług

Znajomość problemów ochrony własności intelektualnej i zagadnień zwalczania nieuczciwej konkurencji. Uprawnienia – rzecznika patentowego, polskiego (przed Urzędem Patentowym RP), europejskiego (przed EPO Europejskim Urzędem Patentowym) i uprawniony do reprezentowania przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w Hiszpanii. Prowadzę wykłady, warsztaty dla studentów, aplikantów i przedsiębiorców w zakresie problemów ochrony własności intelektualnej w uczelniach i dla organizacji

Tagi

Lokalizacja

Obszary współpracy

Doradztwo prawno-patentowe

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"