Baza technologii


Logo wpisu KLINOTECH CR - termokataliczny kraking poliofilinowych odpadowych tworzyw sztucznych.

KLINOTECH CR - termokataliczny kraking poliofilinowych odpadowych tworzyw sztucznych.

KLINIKA NOWYCH TECHNOLOGII ENERGETYKI ŚRODOWISKOWEJ Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

KLINOTECH CR® - technologia termokatalicznego krakingu poliofilinowych odpadowych tworzyw sztucznych. Jest to technologia wytwarzania syntetycznego oleju o właściwościach paliwowych w procesie termicznym prowadzonym w temperaturach rzędu 400 ⁰C w obecności katalizatora. W tych temperaturach dochodzi do termicznej depolimeryzacji długich łańcuchów polimerowych PE (polietylenu) i PP (polipropylenu). W ciele stałym łańcuchy te zawierają od 20 000 do 30 000 monomerów – CH₂ - , natomiast po procesie depolimeryzacji otrzymuje się wiele łańcuchów polimerowych krótszych zawierających od kliku monomerów (czysty gaz pirolityczny zawierający metan, etan, propan i ich pochodne oraz wodór) do kilkunastu monomerów w łańcuchu (benzyna syntetyczna, olej syntetyczny) aż do kilkudziesięciu (parafina).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie katalizatora oraz Segmentowych chłodnic kondensacyjnych pozwala na otrzymywanie programowalnej ilości (1-10) frakcji płynnego produktu co w praktyce pozwala na komponowanie paliw/olejów o zmiennych w pewnych granicach właściwościach.

Zastosowanie rynkowe

Utylizacja odpadowych tworzyw sztucznych. Wytwarzanie z odpadów paliw i/lub ich komponentów.

Tagi

Branże

Filmy

Lokalizacja

Legionowo, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: KLINIKA NOWYCH TECHNOLOGII ENERGETYKI ŚRODOWISKOWEJ Sp. z o.o.

NIP: 5291809179

Kraj: Polska

Adres www: https://klinotech.eu

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Mikro

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 2 marca 2022 12:09

Wróć na stronę "Bazy"