Baza technologii


Logo wpisu Kocioł co do przemiennego spalania paliw stałych

Kocioł co do przemiennego spalania paliw stałych

Wacław Filipecki

Opis technologii

Przedstawione rozwiązanie to rozbudowa układu podającego automatycznego kotła co o dodatkowy zasobnik opału. Napełnienie ich paliwami istotnie różniącymi się wartościa opałową ( np 26000 i 17000 kJ) umożliwia poprawę efektywności energetycznej jego pracy. Sprawność energetyczna kotla w bardzo istotny sposób wpływa na jego emisyjność. Przedstawione rozwiązanie umożliwia wielokrotną w ciągu doby zmianę używanego paliwa, dopasowywując moc kotła do potrzeb cieplnych ogrzewanego budynku.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wdrożenie proponowanego rozwiązania to korzyści dla: - użytkowanika - zmniejszenie kosztów rocznych za ogrzewanie domu - społeczne - uniknięcie ogromnych unijnych kar za niedotrzymanie standartów jakości powietrza w Polsce. - zdrowotne - istotne ograniczenie wolumenu niskiej emisji a w konsekwencji ilości zachorowań i przedwczesnych zgonów. W polsce pracuje ok 2,5 miliona palenisk zużywających paliwa stałe.Poprawa ich sezonowej sprawności tylko o 10 % to oszczędność w mocy zainstalowanej ok 5000 MW ( więcej niż Bełchatów! )

Zastosowanie rynkowe

Ogrzewanie i przygotowywanie cwu to ok 80% energii w naszych gospodarstwach domowych.Paroprocentowa poprawa efektywności energetycznej w tym obszarze przekłada się na setki milionów złotych oszczędności. Istniejąca silna zależność emisyjności kotła od jego sprawności powoduje ograniczenie sumarycznego wolumenu ilości trucizn emitowanych do atmosfery. Ponadto rozwiązanie ( poprzez używanie stosownych zespołów paliw ) daje możliwość wpływu na ilość i skład chemiczny produkowanych spalin.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"