Baza technologii


Logo wpisu Kocioł co do przemiennego spalania paliw stałych

Kocioł co do przemiennego spalania paliw stałych

Wacław Filipecki

Opis technologii / usługi

Przedstawione rozwiązanie to rozbudowa układu podającego automatycznego kotła co o dodatkowy zasobnik opału. Napełnienie ich paliwami istotnie różniącymi się wartościa opałową ( np 26000 i 17000 kJ) umożliwia poprawę efektywności energetycznej jego pracy. Sprawność energetyczna kotla w bardzo istotny sposób wpływa na jego emisyjność. Przedstawione rozwiązanie umożliwia wielokrotną w ciągu doby zmianę używanego paliwa, dopasowywując moc kotła do potrzeb cieplnych ogrzewanego budynku.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wdrożenie proponowanego rozwiązania to korzyści dla: - użytkowanika - zmniejszenie kosztów rocznych za ogrzewanie domu - społeczne - uniknięcie ogromnych unijnych kar za niedotrzymanie standartów jakości powietrza w Polsce. - zdrowotne - istotne ograniczenie wolumenu niskiej emisji a w konsekwencji ilości zachorowań i przedwczesnych zgonów. W polsce pracuje ok 2,5 miliona palenisk zużywających paliwa stałe.Poprawa ich sezonowej sprawności tylko o 10 % to oszczędność w mocy zainstalowanej ok 5000 MW ( więcej niż Bełchatów! )

Zastosowanie rynkowe

Ogrzewanie i przygotowywanie cwu to ok 80% energii w naszych gospodarstwach domowych.Paroprocentowa poprawa efektywności energetycznej w tym obszarze przekłada się na setki milionów złotych oszczędności. Istniejąca silna zależność emisyjności kotła od jego sprawności powoduje ograniczenie sumarycznego wolumenu ilości trucizn emitowanych do atmosfery. Ponadto rozwiązanie ( poprzez używanie stosownych zespołów paliw ) daje możliwość wpływu na ilość i skład chemiczny produkowanych spalin.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"