Baza technologii


Logo wpisu Komora fotoakustyczna

Komora fotoakustyczna

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest komora fotoakustyczna wykorzystująca do wzmacniania sygnału fotoakustycznego rezonans Helmholtza, w której do kanałów przelotowych umieszczonych współosiowo po obu stronach wnęki z badań substancji dołączone są filtry akustyczne składające się z dołączonych do kanałów przelotowych wnęk buforowych o objętościach znacznie większych od objętości wnęki z badań substancji oraz z umieszczonych współosiowo z kanałami przelotowymi (2) kanałów zewnętrznych, łączcych wnęki buforowe z otoczeniem. W konsekwencji możliwy jest przepływ gazu lub cieczy między wnętrzem i otoczeniem komory. Możliwe jest także takie przepuszczenie wiązki światła przez komorę, by światło to nie oddziaływało ze ściankami ani innymi elementami komory. Długości obu kanałów zewnętrznych są identyczne i tak dobrane, by odpowiadały one 1/4 długości fali akustycznej powstającej w gazie lub cieczy wypełniającej komorę, na częstotliwości, na której dokonywana jest modulacja wiązki światła wykorzystywanego do wzbudzenia efektu fotoakustycznego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Jest to pierwsza otwarta fotoakustyczna komora wykorzystująca strukturę rezonatora Helmholtza, która umożliwia znaczącą redukcję wpływu zewnętrznych zakłóceń akustycznych. Poprzednie rozwiązania z racji braku tej cechy w zasadzie nie nadawały się do praktycznego wykorzystania. Brak konieczności stosowania zaworów itp. (czyli rozwiązanie prostsze i tańsze), wymaganych w przypadku komór zamkniętych. Ze względu na brak okienek, brak jest pasożytniczych sygnałów fotoakustycznych pochodzących od absorpcji światła przez okienka komory.

Zastosowanie rynkowe

Fotoakustyczne pomiary gazów (ew. cieczy) z możliwością realizacji pomiarów ciągłych, przepływowych i bezpośrednią wymianą gazu z otoczeniem wskutek wykorzystania komory otwartej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"