Baza technologii


Logo wpisu Komora pomiarowa do wyznaczania właściwości elektrycznych wysoce reaktywnych próbek proszkowych

Komora pomiarowa do wyznaczania właściwości elektrycznych wysoce reaktywnych próbek proszkowych

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Wynalazek dotyczy komory pomiarowej przystosowanej do wyznaczania właściwości elektrycznych wysoce reaktywnych próbek proszkowych przy użyciu metody spektroskopii impedancyjnej. Metoda ta znajduje zastosowanie w badaniu układów koloidalnych, polimerowych jak również układów o znaczeniu farmaceutycznym i biologicznym. Przy pomocy tej komory pomiarowej można badać właściwości reaktywne związków chemicznych, które są niezbędne dla rozwoju nowych technologii, np. nadprzewodniki, przewodniki superjonowe, magazyny energii chemicznej, stałe magazyny wodoru, półprzewodniki, ogniwa fotowoltaiczne i superkondensatory.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Łatwość obsługi, niezawodność i bezawaryjność. Niski koszt produkcji - prosta konstrukcja i tanie materiały konstrukcyjne. Badanie próbek wysoce reaktywnych chemicznie - komora pomiarowa jest wykonana z materiałów inertnych chemicznie. Brak kontaktu próbki z powietrzem atmosferycznym, dzięki systemowi szczelnego zamykania. Prowadzenie pomiarów w funkcji temperatury i ciśnienia jednocześnie, dzięki zastosowaniu prostych systemów ogrzewania i regulacji siły docisku. Kontrola aktualnego stanu próbki- w bocznej ścianie komory znajduje się specjalny wziernik. Bez wstępnego etapu pastylkowania próbki proszkowej, gdyż jest prasowana między elektrodami w komorze pomiarowej. Kontrola siły docisku elektrod podczas prowadzenia pomiaru. Pominięcie etapu napylania próżniowego metali na spastylkowaną próbkę - kontakt elektryczny zapewnia silne dociśnięcie elektrod. Skrócenie czasu przygotowania pomiaru. Obniżenie całkowitego kosztu prowadzenia pomiaru dzięki wyeliminowaniu etapu napylania próżniowego, miniaturyzacja układu pomiarowego.

Zastosowanie rynkowe

Ośrodki akademickie, instytuty naukowe, przemysł farmaceutyczny, kontrola jakości produkowanych substancji, zakłady mechaniki precyzyjnej, producenci aparatury pomiarowej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"