Baza technologii


Logo wpisu Kompozycja bakterii do badań biomateriałowych implantów

Kompozycja bakterii do badań biomateriałowych implantów

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny biodegradacji implantów tytanowych lub powstałych ze stopów tytanu wraz z kompozycją bakteryjną oraz sposobem otrzymywania roztworu, który dzięki zastosowaniu podczas badań przedprodukcyjnych ma pozwolić na zwiększenie jakości implantu i komfortu użytkowego pacjenta. Każdy implant przed dopuszczeniem do produkcji przechodzi szereg prób laboratoryjnych określających jego zdolność do przenoszenia obciążeń przez określony, możliwie długi czas. Próby przeprowadzane są na maszynach symulujących ruchy, jakie implant ma wykonywać w organizmie z użyciem siły kilkakrotnie przekraczającej wartości występujące w warunkach rzeczywistych. W urządzeniach tego typu nie uwzględnia się jednak wpływu specyficznego środowiska pracy implantu na jego wytrzymałość. Jest to istotne, ponieważ warunki panujące w organizmie, porównywalne do słonego środowiska morskiego, prowadzą do korozji wszczepu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Maksymalnie reprezentatywne dla ludzkiego organizmu odtworzenie warunków, w jakich przechodzą procesy biodegradacji implantów; Wykorzystanie synergicznego wpływu różnych szczepów bakterii; Możliwość zastosowania w badaniach in vitro, jeszcze przed wszczepieniem implantu do organizmu; Zmniejszenie niepożądanych reakcji na styku implant-tkanka.

Zastosowanie rynkowe

Ocena podatności na biodegradację implantów kostnych ortopedycznych i stomatologicznych; Badania rozwojowe implantów in vitro.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS

NIP: 5262740203

Adres www: http://www.technologypartners.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"