Baza technologii


Logo wpisu Kompozycja farmaceutyczna o działaniu przeciwgrzybiczym.

Kompozycja farmaceutyczna o działaniu przeciwgrzybiczym.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opis technologii / usługi

Istotę wynalazku stanowi kompozycja farmaceutyczna o działaniu przeciwgrzybiczym, charakteryzująca się tym, że jako składniki aktywne zawiera co najmniej jeden styrylochinolinowy inhibitor pomp wyrzutu ksenobiotyków z komórek grzybów, co jednocześnie pozbawia mikroorganizm podstawowej ochrony przed aplikowanymi lekami, a to zwiększa efektywność terapii przeciwgrzybiczej. Wynalazek przewiduje zastosowanie czterech różnych związków styrylocholinowych w pięciu różnych kombinacjach farmaceutycznych z lekami z grupy azoli. Wskazane związki z grupy styrylocholin skojarzone z lekami azolowymi wykazują synergistyczne działanie hamujące rozwój grzybów. Działanie substancji styrylocholinowych potwierdzają niezależne badania mikrobiologiczne przeprowadzone przez Twórców rozwiązania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zwiększona efektywność terapii przeciwgrzybiczej w porównaniu ze stosowanymi do tej pory metodami walki z kandydozą. Możliwość tworzenia różnych kombinacji farmaceutycznych związków styrylocholinowych z lekami. Skuteczność kompozycji względem lekoopornych odmian chorobotwórczych grzybów. Potwierdzona badaniami skuteczność działania styrylocholin, wysoka aktywność kompozycji dzięki oddziaływaniu synergicznemu. Brak toksyczności styrylocholin względem komórek ludzkich czy zwierzęcych.

Zastosowanie rynkowe

Produkcja preparatów dezynfekcyjnych Medycyna – terapie przeciwgrzybicze, produkcja farmaceutyków Produkcja materiałów np. tkanin przeciwgrzybiczych

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Śląski w Katowicach

NIP: 6340197134

Adres www: http://www.transfer.us.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"