Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt diamentowy i sposób jego wytwarzania [1]

Kompozyt diamentowy i sposób jego wytwarzania [1]

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest kompozyt diamentowy i sposób jego wytwarzania drogą wysokociśnieniowego spiekania proszku diamentu z nowym rodzajem fazy wiążącej. Kompozyt diamentowy ma zastosowanie w szczególności do wytwarzania materiałów przeznaczonych na ostrza noży skrawających, frezów oraz na końcówki nagniataków. Ostrza diamentowe stosowane w obróbce skrawaniem mają najczęściej postać kształtek wykonanych z tworzywa dwuwarstwowego. Pierwszą - pracującą warstwę - stanowi spiek diamentowy, drugą warstwą jest wysoko kobaltowy węglik spiekany. Inną grupą kompozytów diamentowych stosowanych w obróbce skrawaniem są monolityczne spieki diamentowe z fazą wiążącą w postaci węglika krzemu, bez warstwy podłożowej. Węglik krzemu powstaje na skutek reakcji stopionego krzemu z węglem diamentu. Materiały z fazą wiążącą w postaci krzemu najczęściej przeznaczone są na ostrza w koronkach wiertniczych do obróbki skał i kamienia budowlanego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Materiał według wynalazku charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi, przykładowo wytrzymałość na ściskanie średnicowe dla kompozytu otrzymanego z 70% mas. diamentu o wielkości 3-6 µm oraz 30% masy Ti3SiC2 wynosi 253,98 MPa. Współczynnik odporności na pękanie dla tego materiału wynosi 8,0 MPa m do 1/2. Obecność SiC jako składnika fazy wiążącej w spieku diamentowym jest korzystna również ze względu na jego właściwości tribologiczne (niski współczynnik tarcia), natomiast TiC ma odpowiednie właściwości wytrzymałościowe wymagane dla materiału narzędziowego. Zwiększenie ilości fazy wiążącej w postaci Ti3SiC2 wpływa korzystnie na spiekalność materiału, zabezpiecza materiał przed grafityzacją przy zachowaniu wysokiej twardości, zwiększeniu jego wytrzymałości, odporności temperaturowej mierzonej obniżeniem twardości i zwiększeniem udziału fazy grafitowej po procesie wyżarzania w czasie pół godziny, w próżni w temperaturze 1470 K.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie kompozytu jako materiału narzędziowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"