Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt diamentowy z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania

Kompozyt diamentowy z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Kompozyt diamentowy z ceramiczną fazą wiążącą, składający się z mikroproszku diamentowego i niediamentowej fazy wiążącej, charakteryzuje się tym, że fazę wiążącą stanowi węglik tytanowo-krzemowy Ti3SiC2 o wielkości cząstek poniżej 3 μm, w ilości od 10% do 30% masy oraz dodatek TiCN o wielkości nanometrycznej poniżej 100 nm, w ilości poniżej 8% masy. Sposób wytwarzania kompozytu diamentowego z ceramiczną fazą wiążącą, charakteryzuje się tym, że mikroproszek diamentowy i mikroproszek węglika tytanowo-krzemowego miesza się w młynie kulowym z poniżej 8% masy nanoproszku TiCN i spieka w odpowiednich warunkach wysokich ciśnień i temperatur. Mieszaninę wyjściową poddaje się spiekaniu wysokociśnieniowemu pod ciśnieniem od 7 do 9 GPa w temperaturze od 1970 K do 2200 K.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główne zalety to znacznie niższy koszt wytwarzania, wyższa odporność na temperaturę, stabilność temperaturowa oraz niższy współczynnik tarcia.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie kompozytu jako materiału narzędziowego

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"