Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt na osnowie diamentu z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania

Kompozyt na osnowie diamentu z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Kompozyt na osnowie z diamentu charakteryzuje się tym, że fazę wiążącą stanowi dwuborek tytanu TiB1 w ilości od 5% do 30% masy. Sposób wytwarzania kompozytu na osnowie diamentu polega na tym, że jako fazę wiążącą stosuje się mikroproszek dwuborku tytanu TiB2 w ilości od 5% do 30% masy i mieszaninę wyjściową poddaje się spiekaniu wysokociśnieniowemu pod ciśnieniem od 7,0 GPa do 9,0 GPa w temperaturze od 1950 K do 2250 K.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główne zalety to znacznie niższy koszt wytwarzania, wyższa odporność na temperaturę, stabilność temperaturowa oraz niższy współczynnik tarcia.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie kompozytu jako materiału narzędziowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"