Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt włókienniczy na ocieplające wyroby ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych

Kompozyt włókienniczy na ocieplające wyroby ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych

Instytut Włókiennictwa

Opis technologii / usługi

Kompozyt włókienniczy jest innowacyjnym rozwiązaniem strukturalnym w odniesieniu do dotychczas stosowanych rozwiązań w materiałach tekstylnych o przeznaczeniu na odzieżowe wyroby ochronne. Właściwości specjalne materiału kompozytowego stanowią ochronę przed elektrycznością statyczną i czynnikami atmosferycznymi przy zachowaniu cech komfortu fizjologicznego. Materiał przeznaczony jest na odzież wierzchnią do zastosowania w obszarach stref wybuchowych, np. stacje benzynowe. Elementami składowymi wielowarstwowego kompozytu włókienniczego są materiały dziane i membrana o złożonych cechach barierowości przed czynnikami atmosferycznymi. Cechy ochronne materiału przed elektrycznością statyczną zostały zapewnione w wierzchniej warstwie kompozytu, którą stanowi dzianina pluszowa zawierająca okresowo rozmieszczoną wzdłuż rządków przędzę elektroprzewodzącą. Konstrukcja kompozytu i rozwiązania strukturalne komponentów dzianinowych zapewniają w odzieży cechy komfortu fizjologicznego poprzez ciepłochronność oraz dyfuzję pary wodnej. Właściwości użytkowe materiału kompozytowego mogą być dodatkowo kształtowane zależnie od potrzeb odbiorcy i warunków przeznaczenia z zastosowaniem różnych wariantów strukturalnych dzianin w warstwie wewnętrznej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Materiał kompozytowy o cechach ochronnych przed elektrycznością statyczną zapewniający cechy barierowe przed czynnikami atmosferycznymi i właściwości biofizyczne. Możliwość modyfikacji funkcji użytkowych materiału zależnie od potrzeb odbiorców.

Zastosowanie rynkowe

przemysł odzieżowy - producenci odzieży ochronnej. Materiał przeznaczony jest na odzież wierzchnią do zastosowania w obszarach stref wybuchowych, np. stacje benzynowe.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókiennictwa

NIP: 7240000664

Adres www: http://www.iw.lodz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"