Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt z regularnego azotku boru i sposób jego wytwarzania.

Kompozyt z regularnego azotku boru i sposób jego wytwarzania.

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest kompozyt z regularnego azotku boru z metaliczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania. Kompozyt przeznaczony jest do wytwarzania ostrzy skrawających z przeznaczeniem do szlifowania materiałów o dużej twardości. Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że kompozyt składa się z 50-95% wagowych regularnego azotku boru cBN o rozmiarach cząstek od 2 do 20 ?m i 50-5% wagowych międzymetalicznej fazy wiążącej metali wybranych z grupy Al, Ni, Ti, Co, Mg, Fe, przy czym w międzymetalicznej fazie wiążącej jeden z metali stanowi 0-95 % wagowych. Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że mieszaninę składającą się z 50-95% wagowych regularnego azotku boru cBN o rozmiarach cząstek od 2 do 20 ?m i 50-5% wagowych międzymetalicznej fazy wiążącej metali wybranych z grupy Al, Ni, Ti, Co, Mg, Fe, przy czym w międzymetalicznej fazie wiążącej jeden z metali stanowi 0-95 % wagowych - po wysokociśnieniowym spieczeniu poddaje się dodatkowej obróbce cieplnej poprzez dodatkowe wyżarzanie w temperaturze 500-1400°C i pod ciśnieniem od 1 x 10 do -3 do 1 x 10 do -5 Pa w czasie od 20 minut do 3 godzin.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą zastosowania prezentowanego rozwiązania jest wzrost twardości kompozytów o ok. 50%. Poddanie kompozytów dodatkowej obróbce cieplnej spowodowało wzrost modułu Younga o ok. 30% w stosunku do próbki niewyżarzonej. Dodatkowe wyżarzanie próbek sposobem według wynalazku przyczynia się do polepszenia struktury kompozytu przez zlikwidowanie naprężeń wewnętrznych, jak też lepsze powiązanie ze sobą składników kompozytu poprzez zachodzące między nimi reakcje chemiczne. Wytworzone tym sposobem kompozyty charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością i odpornością na zużycie, w szczególności przy szlifowaniu materiałów o dużej twardości rzędu 55 HRC. Zużycie regularnego azotku boru w czasie szlifowania takimi narzędziami stali hartowanej zmniejsza się od 20 do 40% w porównaniu do narzędzi wytwarzanych metodą tradycyjną.

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo Branża elektromaszynowa Górnictwo i Hutnictwo

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"