Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt z regularnego azotku boru i sposób jego wytwarzania

Kompozyt z regularnego azotku boru i sposób jego wytwarzania

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii

Istota kompozytu według wynalazku polega na tym, że zawiera 50-90% wagowych regularnego azotku boru cBN o rozmiarach cząstek od 2 do 20 μm, 1-49% wagowych międzymetalicznej fazy wiążącej wybranej z grupy Al(Ni, Ti, Co, Mg, Fe) i 1-49% wagowych fazy węglikowo-azotkowej w postaci jednego lub więcej związków z grupy TiNx, Ti(C,N)x, TiCx, (TiM)Cx, (TiM)(C,N)x, gdzie M oznacza metale od IV do VI grupy układu okresowego pierwiastków, a także glin Al, x zawiera się w przedziale 0,5-1, przy czym procent molowy związków Ti do związków zawierających metale od IV do VI grupy układu okresowego pierwiastków wynosi od 66 do 95%. Faza węglikowo-azotkowa zawiera w ilości od 0-49% wagowych borki, azotki, węgliki i węglikoazotki z grupy glinu, kobaltu, magnezu i żelaza. Kompozyt ten otrzymuje się metodą wysokociśnieniowego prasowania na gorąco. Prasowanie prowadzi się w temperaturach od 1500 do 2500°C i przy ciśnieniu od 7 do 9 x 10 Pa, w czasie od 1 do 60 minut.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dodatkowe wyżarzanie próbek sposobem według wynalazku przyczynia się do polepszenia struktury kompozytu przez zlikwidowanie naprężeń wewnętrznych jak też lepsze powiązanie ze sobą składników kompozytu poprzez zachodzące między nimi reakcje chemiczne. Wytworzony tym sposobem kompozyt charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością i odpornością na zużycie, w szczególności przy szlifowaniu materiałów o dużej twardości rzędu 55HRC. Zużycie regularnego azotku boru w czasie szlifowania takimi narzędziami stali hartowanej zmniejsza się od 20 do 40% w porównaniu do narzędzi wytwarzanych metodą tradycyjną.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie kompozytu jako materiału narzędziowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"