Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt z regularnego azotku boru z ceramiczną fazą wiążącą

Kompozyt z regularnego azotku boru z ceramiczną fazą wiążącą

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku są kompozyty z regularnego azotku boru z ceramiczną fazą wiążącą. Kompozyty przeznaczone są na ostrza do narzędzi skrawających. Kompozyty według wynalazku również zawierają 50 - 95% wagowych fazy regularnego azotku boru cBN o rozmiarach cząstek od 2 do 30 ?m. Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że ceramiczną fazę wiążącą stanowi 5-50% wagowych kompozycji tytanu i węglika krzemu typu Ti3SiC2 w postaci czystej lub domieszkowanej fazą metaliczną Al, Ni, Ti, lub fazą międzymetaliczną typu Ni3Al, NiAl3, NiAl, TiAl. ZrAl, przy czym stosunek wagowy fazy ceramicznej Ti3SiC2 do fazy metalicznej lub międzymetalicznej wynosi od 40:5 do 90:5. Faza wiążąca według wynalazku różni się w sposób istotny od dotychczas znanych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Kompozyty z regularnego azotku boru z fazą wiążącą według wynalazku zastosowane jako ostrza skrawające charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami skrawnymi i żywotnością przewyższającą 50% w stosunku do kompozytów z metaliczną fazą wiążącą. Zaletą kompozytu jest dobre przewodnictwo elektryczne, co umożliwia ich bezpośrednie lutowanie do oprawki metalowej bez stosowania warstwy pośredniej w postaci węglików metali. W celu obniżenia kosztu takich płytek na drodze obniżenia zawartości azotku boru wprowadza się do kompozytu warstwę pośrednią w postaci węglika metalu, bądź metalu.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie kompozytu jako materiału narzędziowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"