Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt z regularnego azotku boru z metaliczno-ceramiczną fazą wiążącą.

Kompozyt z regularnego azotku boru z metaliczno-ceramiczną fazą wiążącą.

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Kompozyt z regularnego azotku boru z metaliczno-ceramiczną fazą wiążącą, zawierający 50-95% wagowych fazy regularnego azotku boru cBN o rozmiarach cząstek od 2 do 30 sm, znamienny tym, że wiążącą fazę ceramiczną stanowi 5-50% wagowych kompozycji węglików, węglikoazotków metali w postaci czystej lub domieszkowanej z fazami metalicznymi Al, Ni, Si, Ti, Zr lub fazami międzymetalicznymi typu NiAl, Ni3Al, NiAl3, NiAlSi, NiAlTi, TiAl, TiAlSi, CoAl, ZrAl, ZrAlSi, przy czym stosunek wagowy fazy ceramicznej do metalicznej i/lub międzymetalicznej fazy wiążącej zawiera się w granicach od 40:5 do 90:5, zaś metaliczna faza wiążąca w postaci Al, Ni, Si, Ti, Zr lub związków międzymetalicznych NiAl, Ni3Al, NiAl3, NiAlSi, NiAlTi, TiAl, TiAlSi, CoAl, ZrAl, ZrAlSi występuje w ilości do 40% wagowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wprowadzenie dodatkowo do tego kompozytu metalicznej fazy wiążącej w postaci Ni, Ti, Al, Si, Zr lub międzymetalicznej NiAl, Ni3Al, NiAl3, NiAlSi, NiAlTi, TiAl, TiAlSi, CoAl, ZrAl, ZrAlSi podwyższa jego parametry wytrzymałościowe. Wprowadzenie do składu kompozytu warstwy podłożowej w postaci węglika metalu lub metalu umożliwiło łatwiejsze zamocowanie płytki skrawającej w ostrzu noża jak też przyczyniło się do obniżenia ceny płytki poprzez zmniejszenie zawartości cBN w jej składzie. Zużycie takiego kompozytu podczas szlifowania zahartowanej stali zmniejsza się w porównaniu do kompozytów wytwarzanych metodami tradycyjnymi.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie kompozytu jako materiału narzędziowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"