Baza technologii


Logo wpisu Kompozyt z regularnym azotkiem boru i sposób jego wytwarzania

Kompozyt z regularnym azotkiem boru i sposób jego wytwarzania

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii

Kompozyt składa się z 50-95% masowych regularnego azotku boru cBN o rozmiarach ziaren od 0,1 do 20 μm oraz z 5-50% masowych fazy wiążącej zawierającej przynajmniej jeden związek z każdej z następujących grup: a) TiC, TiCN; b) SiC, TiB2 c) WC, WB, Wsi2. Sposób wytwarzania kompozytu polega na reakcyjnym spiekaniu wysokociśnieniowym proszku regularnego azotku boru z proszkiem wielofazowym z układu Ti-Si-C, otrzymanym w jednym procesie samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej SHS (Self-propagating High-temperature Synthesis), o składzie wyrażonym w procentach masowych, zawierającym się w następujących przedziałach: 40-80% Ti3SiC2, 20-50% TiSi2, 5-20% SiC, 5-20% TiC, oraz z dodatkiem 0,1-20% masowych fazy WC.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Kompozyty mają bardzo dobre właściwości fizyczne i mechaniczne. Najwyższą trwałością charakteryzują się ostrza skrawające wykonane z kompozytów modyfikowanych azotkiem tytanu.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie kompozytu jako materiału narzędziowego.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"