Baza ekspertów


Logo wpisu KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy

Mariusz Kondrat

Opis oferowanych usług

Kancelaria KONDRAT zapewnia pełną obsługę prawną w odniesieniu do procesu rejestracji znaków towarowych w systemie krajowym (UPRP), wspólnotowym (OHIM) i międzynarodowym (WIPO). Zapewniamy także kompleksową obsługę w zakresie patentów, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. W skład naszego zespołu wchodzą eksperci z dziedziny chemii i farmacji. Reprezentując naszych klientów, prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi. Doradzamy także w sprawach dotyczących dodatkowych świadectw ochronnych (SPC) oraz wyłączności danych (data exclusivity). Prowadziliśmy wiele postępowań dotyczących naruszenia praw z patentów na wynalazki farmaceutyczne, które należą do najbardziej wymagających spośród sporów patentowych. Współpracujemy z doświadczonymi kancelariami patentowymi na całym świecie, za pośrednictwem których monitorujemy zarówno postępowanie w zakresie uzyskania patentu, jak i terminy do uiszczenia opłat należnych z tytułu ochrony patentowej, na rzecz zagranicznych urzędów patentowych. Specjalizujemy się także w wycenie własności intelektualnej, w szczególności patentów. Wyceniamy m.in. patenty i rozwiązania technologiczne z zakresu medycyny, budownictwa, elektroniki. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Kancelarii KONDRAT www.kondrat.pl

Tagi

Lokalizacja

Obszary współpracy

Doradztwo prawno-patentowe
Doradztwo prawne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"