Baza technologii


Logo wpisu Koniugaty oligomeryczne do dostarczania na skórę substancji ochronnych

Koniugaty oligomeryczne do dostarczania na skórę substancji ochronnych

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy wytwarzania nowych oligomerycznych koniugatów umożliwiających dostarczanie na skórę substancji ochronnych wybranych z grupy kwasów fenolowych, będących składnikami preparatów kosmetycznych zapobiegających objawom starzenia zewnątrzpochodnego zachodzącego pod wpływem działania czynników środowiska. Wytwarzanie bioaktywnych oligomerycznych koniugatów sposobem według wynalazku polega na tym, że prowadzi się polimeryzację anionową β-butyrolaktonu w obecności wybranych soli substancji biologicznie aktywnej (wybranej z grupy obejmującej kwas p-metoksybenzoesowy, kwas wanilinowy, kwas cynamonowy oraz kwas p-kumarowy) Proces polimeryzacji prowadzi się w rozpuszczalniku, korzystnie dimetylosulfotlenku (DMSO) lub w tetrahydrofuranie (THF). Jako produkt reakcji otrzymuje się oligomeryczne koniugaty w których substancja biologicznie aktywna (korzystnie wybrana z grupy obejmującej kwas p-metoksybenzoesowy, kwas wanilinowy, kwas cynamonowy oraz kwas p-kumarowy) jest kowalencyjnie związana z łańcuchem oligomerycznego 3-hydroksymaślanu i/lub jego 4-alkoksy pochodnych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą opracowanych nowych biologicznie aktywnych oligomerycznych koniugatów jest możliwość w warunkach fizjologicznych kontrolowanego uwalniania i dostarczania na skórę, w wyniku hydrolizy wiązań estrowych, substancji ochronnych z grupy kwasów fenolowych, korzystnie wybranych z grupy obejmującej kwas p-metoksybenzoesowy, kwas wanilinowy, kwas cynamonowy oraz kwas p-kumarowy.

Zastosowanie rynkowe

Opracowane rozwiązanie stanowi podstawę do wprowadzenia na rynek innowacyjnych systemów do kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych jako nowych składników kosmetyków o właściwościach antyoksydacyjnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

NIP: 6480006714

Adres www: http://www.cmpw-pan.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"