Baza technologii


Logo wpisu Krążki pęczniejące na bazie odnawialnych surowców lignocelulozowych

Krążki pęczniejące na bazie odnawialnych surowców lignocelulozowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Technologia umożliwia wytwarzanie podłoża pęczniejącego na bazie odnawialnych surowców lignocelulozowych z mieszaniny torfu, wytłoków buraczanych oraz włókien drzewnych.
Podłoże wytwarza się w ten sposób, że miesza się ze sobą:
- torf: o wilgotności 18% - 25%, w ilości 30% do 70% udziały masowego, najkorzystniej w ilości 50%,
- wytłoki buraczane z buraków ćwikłowych: o wilgotności przemysłowej 65% – 80%, w ilości od 0% do 40%, najkorzystniej w ilości 20%,
- włókno drzewne technologiczne: o wilgotności 5% - 10%, w ilości od 10 do 70%, najkorzystniej w ilości 30%.
Mieszanie kontynuuje się do uzyskania wilgotności mieszaniny wynoszącej od 30% – 40%, optymalnie 34% – 38%, przy niższej wilgotności niż 30% do układu dodaje się wodę.
Po czym tak przygotowaną mieszaninę zagęszcza się w matrycy do gęstości 750 kg/m3 do gęstości 1000 kg/m3 , przy czym najkorzystniejsza gęstość jest w zakresie 850 kg/m3– 900 kg/m3 i wywiera nacisk pomiędzy między 1,8 MPa a 3,5 MPa, formując krążki o średnicy nie mniejszej niż15 mm. Przyłożone obciążenie z jednej strony zapewnia założoną kompresję wsadu, a z drugiej zachowanie kształtu po zdjęciu obciążenia. Przyjęty czas formowania wynosi od 30 s do 3 min. Przy czym podczas formowania w powierzchni krążków formuje się co najmniej jedno zagłębienie lub otwór na sadzonkę/nasiona Po uformowaniu podłoże umieszcza się korzystnie w woreczkach z włókniny biodegradowalnej. Po uformowaniu podłoże poddaje się suszeniu do wilgotności około 10% – 15%. Suszenie prowadzi się w komorach suszarniczych w temperaturze 80°C - 100°C lub na wolnym 20 powietrzu. Tak przygotowane podłoże może jest przeznaczone do sprzedaży.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie w wynalazku mieszaniny torfu oraz dodatków odpadowych z roślin pozwala na ograniczenie krańcowego kosztu środowiskowego upraw oraz ułatwienie adaptacji sadzonej rośliny w nowym ekosystemie.
Kompozycja mieszanki torfu z odpadami roślinnymi – wytłokami buraczanymi oraz włóknami drzewnymi, pozwala na zmniejszenie ilości stosowanych nawozów oraz zwiększenie wodochłonności uprawy, poprawiając tym samym jego efektywność. Technicznie natomiast, zastosowanie ww. materiałów pozwala na zwiększenie trwałości pojemników produkcyjnych, a dzięki zastosowaniu odpadów przetwarzania buraków ćwikłowych, możliwe jest lepsze napowietrzenie podłoża oraz zwiększenie odporności korzeni sadzonki na procesy gnilne.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie technologii w szeroko pojętej branży ogrodniczej, będącej zasadniczo jedynym sektorem, do którego kierowany jest wynalazek, sprowadza się do produkcji „nośników” dla rozmnażanych roślin – donic lub krążków.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 6

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 24 lutego 2023 13:42

Wróć na stronę "Bazy"