Baza ekspertów


Logo wpisu Kuduare Consulting

Kuduare Consulting

Kuduare Consulting

Opis oferowanych usług

Załoga firmy Kuduare Consulting zdobywała szlify realizując projekty współfinansowane z pierwszych środków pomocowych przekazywanych Polsce w okresie przedakcesyjnym w ramach programów PHARE, ISPA oraz SAPARD. W latach 2004 2006 obsługiwała szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Firma posiada niespotykane doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji z rozbudowanym montażem finansowym, obejmującym m.in. środki PFRON, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy środki Fundacji Ekofundusz. Od 2007 roku firma Kuduare Consulting umożliwia swoim klientom dostęp do środków ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W tym okresie realizowała szereg prac związanych z poszukiwaniem oraz wdrażaniem nowych technologii dla rynków IT, poligraficznego, finansowego oraz szeroko rozumianej branży nanomateriałów.

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Kuduare Consulting

NIP: 5541244971

Adres www: http://kuduare.eu

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo finansowe
Doradztwo prawne
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"