Baza technologii


Logo wpisu Lekkie warstwowe włókiennicze materiały ekranujące o wysokiej zdolności absorpcji pól elektromagnetycznych

Lekkie warstwowe włókiennicze materiały ekranujące o wysokiej zdolności absorpcji pól elektromagnetycznych

Instytut Włókiennictwa

Opis technologii / usługi

Nowy rodzaj lekkich, elastycznych, trwałych, łatwych do konserwacji i transportu, wielowarstwowych włókienno-tworzywowych skutecznych materiałów ekranujących, przeznaczonych do wytwarzania lekkich przenośnych ekranów, opończ maskujących oraz specjalnej odzieży ochronnej, chroniących przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości. Włókiennicze materiały ekranujące pola elektromagnetyczne (PEM) są powszechnie znane i stosowane, jednakże ich dobre zdolności ochronne wynikają z reguły z wysokiej zdolności odbijania PEM, natomiast z reguły nie wykazują zdolności pochłaniania PEM, co w bardzo wielu zastosowaniach stanowi warunek konieczny. Z drugiej strony, materiały ekranujące o wysokiej zdolności pochłaniania PEM charakteryzują się najczęściej znaczną grubością, sztywnością i masą powierzchniową, co uniemożliwia ich zastosowanie np. jako lekkich osłon przenośnych, a także specjalnych rodzajów odzieży ochronnej. Przedmiotem wynalazku jest nowa generacja. włókienno-tworzywowych wielowarstwowych materiałów osłonowych, efektywnie ekranujących pola elektromagnetyczne, wyróżniających się wysoką skutecznością ekranowania. Skuteczność ta wynika przede wszystkim z dużej zdolności absorpcji PEM, powodowanej w bardzo znacznym stopniu przez intensyfikację wielokrotnych odbić wewnętrznych na występujących rozgraniczeniach między warstwami materiałów składowych. Nowe ekranujące materiały warstwowe charakteryzują się małymi grubościami i niskimi masami powierzchniowymi, wynoszącymi - w zależności od konstrukcji - odpowiednio:1,0-1,6 mm oraz 90-400 g/m2. Materiały te, o różnej konstrukcji, spełniają wysokie wymagania w zakresie skuteczności ekranowania PEM w badanym zakresie częstotliwości 8,0-18,0 GHz - współczynnik absorpcji PEM kształtuje się na poziomie ≥40%, nawet przekraczając 70%, odbicia na poziomie ≤20% i transmisji ≤40%, dochodząc nawet do ok.1%.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Lekkie - 190-400 g/m2 i cienkie - 1,2-1,5 mm - wielowarstwowe włókiennicze materiały ekranujące, wykazujące w zakresie wysokich częstotliwości 8,0-18,0 GHz bardzo wysoką zdolność absorpcji - współczynnik loss insert dochodzący do 70% - i praktyczny brak transmisji PEM.

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókiennictwa

NIP: 7240000664

Adres www: http://www.iw.lodz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"