Baza technologii


Logo wpisu LiquiDATA

LiquiDATA

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Projekt LiquiDATA dotyczy obszaru bezpieczeństwa danych, a w szczególności nieodwracalnego chemicznego niszczenia nośników danych (dysków twardych). Jest to obszar o dużym potencjale rozwoju w najbliższych latach. Nawet na podstawowym poziomie bezpieczeństwa wymagane jest zniszczenie nośników danych w sposób uniemożlwiający odczytanie lub identyfikację danych. Wymagania prawne są w tym względzie bardzo rygorystyczne. Dodatkowo weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Stosowane dotąd metody usuwania danych (mechaniczna, programowa, demagnetyzacja) nie zapewniają całkowitej skuteczności. W wyniku ogromnego postępu technologicznego bezwzględne usunięcie danych bez jakiejkolwiek możliwości ich odtworzenia osiągane jest obecnie dopiero na etapie niszczenia chemicznego lub termicznego. Dlatego, aby wyeliminować powyższe ryzyko spółka wprowadza na rynek bezpieczne i ekologiczne niszczenie chemiczne z wykorzystaniem technologii LiquiDATA, zamieniającej dyski w ciecz, bez możliwości odzyskania w ten sposób zniszczonych danych. LiquiDATA jest jedyną na świecie komercyjną technologią chemicznego niszczenia nośników danych. Gwarantuje brak jakiejkolwiek możliwości odtworzenia pierwotnej struktury zniszczonego nośnika, a przez to odzyskania zawartych na nim informacji. Dysk „na oczach klienta” zmienia się w pozbawioną właściwości magnetycznych ciecz, nie pozostawiając żadnych wątpliwości – nie ma nośnika, informacja znika.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.

NIP: 8943036872

Kraj: Polska

Adres www: http://www.niszczenie.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Mikro

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"