Baza technologii


Logo wpisu Lotnicza bomba ćwiczebna

Lotnicza bomba ćwiczebna

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Opis technologii / usługi

Lotnicza bomba ćwiczebna zawierająca aerodynamiczną obudowę złożoną z czepca balistycznego, korpusu mającego ucho nośne i zespołu stabilizatora. Wyposażona jest w zapalnik z zespołem odbezpieczającym, w ładunek sygnalizacyjny umieszczony w zespole stabilizatora oraz w elementy zabezpieczające przed zadziałaniem bomby w czasie transportu i wykonywania czynności obsługowych. Charakteryzuje się tym, że jej zapalnikiem jest wewnętrzny, integralny mechanizm zabezpieczająco-uzbrajający i elektroniczne urządzenie sterujące przepływem impulsu elektrycznego z jego źródła zasilania wewnętrznego do elektrycznej spłonki znanego ładunku sygnalizacyjnego, poprzez korzystnie dwa niezależne, współdziałające układy zabezpieczające, z których pierwszy składa się korzystnie z dwóch elementów przełączających i podatnego zespołu odbezpieczającego, zaś drugi zawiera element przełączający i element stykowy, przy czym elementy przełączające pierwszego układu zabezpieczającego są połączone z elementem przełączającym drugiego układu zabezpieczającego oraz ze źródłem zasilania wewnętrznego w elektronicznym urządzeniu sterującym, mającym układ kontroli.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletami innowacyjnej bomby są redukcja kosztów, uniwersalność, bezpieczeństwo przechowywania, transportu i obsługi oraz łatwość szkolenia pilotów. Ponadto ze względu na małą masę nie jest konieczne użycie do podwieszenia bomby specjalistycznych urządzeń w postaci podnośników lub bloczków przez co liczba personelu naziemnego potrzebnego do obsługi jest ograniczona do minimum. Wynalazek jest anatomicznej budowy co eliminuje konieczność zastosowania zapalnika zewnętrznego oraz połączenia z instalacją pokładową statku powietrznego. Budowa umożliwia zastosowanie na każdym statku powietrznym. Zastosowanie świetlnego ładunku sygnalizacyjnego pozwala na śledzenie toru lotu bomby.

Zastosowanie rynkowe

Przeznaczona jest do praktycznego szkolenia podstawowego personelu latającego w zakresie użycia broni bombardierskiej na statkach powietrznych eksploatowanych w lotnictwie wojskowym, co umożliwia tańsze i efektywniejsze szkolenie pilotów wojskowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

NIP: 5250007282

Kraj: Polska

Adres www: https://www.itwl.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"