Baza ekspertów


Logo wpisu Lubelska Fundacja Rozwoju

Lubelska Fundacja Rozwoju

Lubelska Fundacja Rozwoju

Opis oferowanych usług

Fundacja Rozwoju (LFR), jedna z pierwszych Agencji Rozwoju Regionalnego w Polsce, powstała we wrześniu 1991 roku. Została utworzona z inicjatywy instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego. Misją Lubelskiej Fundacji Rozwoju jest wspieranie rozwoju gospodarczego Regionu Lubelskiego, w szczególności podejmowanie działań na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Fundacja realizuje swoją misję poprzez pozyskiwanie i wdrażanie projektów pomocowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W czasie ponad 20 - letniej działalności Fundacja zrealizowała ponad 200 projektów w ramach dostępnych programów, dofinansowywanych z krajowych, jak i zagranicznych środków. Usługi realizowane przez LFR są zgodne z systemem jakości serii ISO 9001:2000 (certyfikat od 2001 r.). Posiada także akredytacje w Krajowym Systemie Usług (KSU) dla MSP (usługi informacyjne).

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Lubelska Fundacja Rozwoju

NIP: 7121006293

Adres www: http://www.lfr.lublin.pl

Obszary współpracy

Doradztwo finansowe
Doradztwo prawne
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"