Baza technologii


Logo wpisu Magnetometr optyczny

Magnetometr optyczny

Radosław Rudź

Opis technologii / usługi

Magnetometry, czyli przyrządy do pomiaru wielkości, kierunku oraz zmian pola magnetycznego. Urządzenia wykorzystujące optyczne metody pomiarów pól magnetycznych stanowią obecnie znaczącą część wszystkich znanych typów magnetometrów. Wykorzystują one zmianę pewnej własności światła przechodzącego przez ośrodek, która jest wywołana przez zewnętrzne pole magnetyczne. Przykładem są magnetometry wykorzystujące zjawisko Faradaya polegające na skręceniu płaszczyzny polaryzacji podczas przejścia liniowo spolaryzowanego światła przez ośrodek umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym. Skręcenie Faradaya zależy liniowo od przyłożonego pola magnetycznego, a także uzależnione jest od długości ośrodka oraz jego składu, bowiem każdy materiał posiada własną stałą zdolność do skręcania tej płaszczyzny. Osobną grupę magnetometrów optycznych stanowią urządzenia, w których wykorzystywane są nieliniowe zjawiska optyczne. Światło rozchodzące się w ośrodku materialnym (najczęściej gazie, umożliwiającym obserwacje zjawisk nieliniowych przy niewielkich natężeniach światła) modyfikuje jego własności. Własności te wpływają następnie na sposób propagacji światła w tym ośrodku, który zależy m.in. od parametrów pola magnetycznego, w którym się on znajduje. Magnetometry działające w oparciu o nieliniowe zjawiska optyczne osiągnęły czułości dochodzące do 10-16–10-14 T/Hz1/2. Przedmiotem oferty jest sposób i urządzenie do pomiaru zmian pola magnetycznego w szerokim zakresie (10-6 do 10-4 T) i z wysoką czułością (dochodzącą do 10-14–10-13 T/Hz1/2 dla pól stałych i kwazistacjonarnych z częstością 1 kHz). Pomiar realizowany jest w parach atomowych umieszczonych w specjalnie przygotowanych naczyniach i polega na wykrywaniu amplitudy modulacji kąta skręcenia osi głównej polaryzacji eliptycznej światła w funkcji częstości modulacji. Źródłem światła jest dioda laserowa małej mocy pozwalająca na dokładne dobranie i kontrolowanie długości fali emitowanego światła, a tym samym na precyzyjne dostrojenie długości fali do konkretnego przejścia w atomach ośrodka aktywnego pomiędzy stanem podstawowym a wzbudzonym.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przedmiotem wpisu jest urządzenie znajdujące bardzo szerokie zastosowanie m.in. w medycynie, geologii, obronności, przemyśle wydobywczym. Pomiar pola magnetycznego jest wykorzystywany w monitorowaniu pracy serca, diagnostyce nowotworowej, lokalizowaniu obiektów podwodnych, wykrywaniu materiałów wybuchowych i toksycznych, a także poszukiwaniu złóż surowców naturalnych. To także cenne narzędzie w badaniach Ziemi i kosmosu.

Zastosowanie rynkowe

Medycyna - monitorowanie pracy serca, diagnostyka nowotworowa; Wojskowe - lokalizowanie obiektów podwodnych, wykrywanie materiałów wybuchowych i toksycznych; Górnictwo - poszukiwanie złóż surowców naturalnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"