Baza technologii


Logo wpisu Masa ceramiczna wykazująca efekt zagęszczania ścinaniem

Masa ceramiczna wykazująca efekt zagęszczania ścinaniem

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest ceramiczna masa na bazie krzemionki wykazująca zdolność zagęszczania ścinaniem.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przedstawiona metoda charakteryzuje się prostotą technologii. W wyniku zastosowania tej technologi w szybki sposób można uzyskać ciecz zagęszczaną ścinaniem i żadanych właściwościach reologicznych. W ceramicznej masie wg wynalazku stosuje się polimerowe mikrosfery ekspandowane gazem charakteryzujące się dużą sprężystością, tzn. wykazujące zdolność do odwracalnej zmiany kształtu pod wpływem działającej siły. Duża wytrzymałość tego typu materiałów sprawia sprawia, że może on być stosowany wielokrotnie. Ten rodzaj mikrosfer nie był wcześniej stosowany w celu otrzymywania cieczy zagęszczonych ścinaniem. Mikrometryczny rozmiar sfer umożliwoł zwiększenie stężenia fazy stałej oraz stopnia opakowania cząsteczek ciała stałego w masie ceramicznej, co znacząco wpłynęo na poprawę właściwości mas. Odpowiednio dobrana gęstość mikrosfer przyczynia się do obniżenia gęstości masy ceramicznej o co najmniej 10%, co korzystnie wpływan na obniżanie masy układu przy jednoczesnej poprawie zdolności absorcji energii stosowanych materiałów wynikającej z wysokiej sprężystości polimerowych mikrosfer. Dodatkowo do produkcji opisywanych cieczy wykorzystywane są składniki nietoksyczne. Otrzymane ciecze charakteryzują się znacznym, stromym skokiem dylatancyjnym.

Zastosowanie rynkowe

Masę ceramiczną według wynalazku korzystnie stosuje się do protekcji ciała człowieka, w tym do kamizelek kuloodpornych, ochraniaczy sportowych oraz w urządzeniach tłumiących energię w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym do rozpraszania drgań i wstrząsów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"