Baza ekspertów


Logo wpisu MDDP Nauka i Innowacje

MDDP Nauka i Innowacje

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opis oferowanych usług

MDDP Nauka i Innowacje to dział grupy MDDP utworzony specjalnie z myślą o wsparciu dla środowisk związanych z nauką i innowacjami. Oferujemy zróżnicowane usługi, dopasowane do specyfiki projektów, związane z komercjalizacją osiągnięć naukowych oraz z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach reprezentujących różne branże przemysłowe i usługowe. Szczególnie istotnym obszarem naszych kompetencji są doświadczenia związane z transferem technologii, komercjalizacją rezultatów badań naukowych oraz doradztwem dedykowanym dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych dla klientów polskich i międzynarodowych. Współpracujemy z licznymi spółkami funkcjonującymi w tej sferze, jak również z instytucjami takimi jak Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kluczowe usługi MDDP Nauka i Innowacje obejmują między innymi: formułowanie strategii rozwoju innowacyjnego biznesu, tworzenie i organizację biznesu w warstwie formalnej i operacyjnej, organizację finansowania [corporate finance, project finance], wdrożenia i bieżące doradztwo operacyjne [management consulting, performance improvement], doradztwo transakcyjne [m&a, pre / post merger integration].

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 7010045723

Adres www: http://www.mddp.pl

Obszary współpracy

Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"