Baza technologii


Logo wpisu Medcases - MedIT Solutions Kurman i Wspólnicy Spółka Jawna

Medcases - MedIT Solutions Kurman i Wspólnicy Spółka Jawna

MedIT Solutions Kurman i Wspólnicy Spółka Jawna

Opis technologii / usługi

Medcases to unikatowa platforma e-learningowa skierowana do studentów medycyny i lekarzy, która przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji (AI) pozwala na diagnozowanie i leczenie wirtualnych pacjentów w symulowanym środowisku szpitalnym.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej platforma Medcases stała się niezbędnym narzędziem dla uczelni medycznych i każdego studenta kierunków medycznych. Niestety warunki zmusiły uczelnie do odwołania zajęć klinicznych, a większość szpitali zawiesiła możliwość odbywania staży na swoich oddziałach. Wszystko to przekłada się na ograniczone możliwości zdobywania doświadczenia klinicznego, a przez to również syntezy wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami w trakcie całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. W Medcases studenci mają do tego dostęp bez konieczności wychodzenia z domu. Niektórzy z nich staną się pełnoprawnymi lekarzami najprawdopodobniej jeszcze w trakcie trwania epidemii i będą lepiej do tego przygotowani poprzez naukę prowadzenia diagnostyki różnicowej. W aplikacji znajdują się przypadki medyczne dotyczące COVID-19, a także innych infekcji dróg oddechowych: zapalenia płuc, grypy, zapalenia krtani.

Medcases zapewnia bezpieczne, wirtualne środowisko do nauki studentów i lekarzy, w którym mogą popełniać błędy, aby unikać ich w pracy z realnym pacjentem.

Platforma wspiera studentów i lekarzy w edukacji, zarówno polsko-, jak i anglojęzycznych.
Oferuje nieograniczoną liczbę unikatowych wirtualnych pacjentów generowanych przy pomocy algorytmów AI. Dodatkowo zawiera setki przypadków przygotowanych przez zespół lekarzy.
Uczy zadawania pytań celowanych w poprawną diagnozę podczas zbierania wywiadu z pacjentem.
Umożliwia dokładne badanie fizykalne każdego obszaru i narządu w ciele człowieka. Tylko Medcases wzbogaca ten obszar o realne doznania dzięki dźwiękom osłuchiwania klatki piersiowej.
Umożliwia zlecanie badań laboratoryjnych, obrazowych czy specjalistycznych z uwzględnieniem ich zasadności, przeciwwskazań i kosztu.
Ma wbudowane funkcje zlecania leczenia. Różne warianty i metody leczenia adekwatne do sytuacji klinicznej: procedury, operacje, farmakoterapia (z możliwością wybrania właściwej dawki leku, drogi i sposobu podania). Wszystkie choroby są opisane kodami ICD10.
Medcases jest źródłem cennych informacji o dotychczasowej jakości kształcenia i postępie, jaki studenci i lekarze osiągają podczas korzystania z platformy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści dla studentów:

Studenci stają się pewniejsi siebie w kontaktach z pacjentami, ucząc się zadawania pytań ukierunkowanych na diagnozę.
Zdobywają szeroką wiedzę na temat chorób, objawów, nieprawidłowości w badaniach dodatkowych i zyskują szerszą perspektywę w spojrzeniu na cały proces diagnostyczno-terapeutyczny.
Szybciej i częściej dochodzą do prawidłowej diagnozy.
Znają schematy leczenia i umieją je wykorzystać w praktyce.
Medcases w liczbach:

200+ odrębnych chorób gotowych do symulacji
4000+ indywidualnych przypadków medycznych (w tym 550+ utworzonych przez zespół lekarzy na podstawie własnych doświadczeń klinicznych)
9000 użytkowników aplikacji
33943+ rozwiązanych przypadków medycznych

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: MedIT Solutions Kurman i Wspólnicy Spółka Jawna

NIP: 5732899043

Kraj: Polska

Adres www: https://meditsolutions.pl/

Forma ochrony

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 18 maja 2021 10:19

Wróć na stronę "Bazy"