Baza technologii


Logo wpisu Medyczny system wspomagania decyzji lekarskiej oparty na sztucznej inteligencji

Medyczny system wspomagania decyzji lekarskiej oparty na sztucznej inteligencji

Infermedica Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologią bazową Spółki jest medyczny system rekomendacyjny pozwalający na oszacowanie prawdopodobieństw jednostek chorobowych na podstawie danych o pacjencie. System został oparty o wydajne i nowoczesne rozwiązania z zakresu statystyki obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji, które wywodzą się z przemysłowej diagnostyki lotniczej, transportowej oraz sprzętowej. Podstawowymi komponentami systemu są silnik wnioskujący oraz medyczna baza wiedzy. Fundamentem silnika wnioskującego jest zaawansowany algorytm statystyczny do diagnostyki różnicowej. Opracowane przez nas autorskie podejście gwarantuje wysoką wydajność systemu (odpowiedzi na zapytania poniżej 1 sekundy). Ścieżka diagnostyczna jest personalizowana pod kątem danych demograficznych pacjenta oraz informacji na temat objawów. Silnik wykonuje obliczenia z wykorzystaniem złożonego modelu probabilistycznego opisującego zależności pomiędzy objawami a jednostkami chorobowymi. Algorytm potrafi wyznaczać pytania, które należy zadać w oparciu o tzw. wartość informacyjną, co pozwala upodobnić wywiad do sposobu, w jaki przeprowadziłby go lekarz. Wyróżniki naszego silnika wnioskującego: Brak sztywnych ścieżek regułowych – system jest sterowany przy pomocy statystyki obliczeniowej. W świetle otrzymywanych informacji algorytm potrafi zmienić hipotezę diagnostyczną - tak jak lekarz. System równocześnie oblicza prawdopodobieństwa wielu chorób. Silnik uczy się na podstawie zebranych danych, stale podnosząc dokładność rekomendacji. Medyczna baza wiedzy systemu tworzona jest przez zespół kilkunastu lekarzy z wykorzystaniem opracowanej przez nas metodyki (połączenie wiedzy lekarza z uczeniem maszynowym, ang. machine learning) w oparciu o uznane źródła literaturowe oraz publikacje (m.in. PubMed oraz NEJM). Baza danych zasilana jest także przez rzeczywiste dane pacjentów pochodzące z rekordów szpitali i przychodni.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dane medyczne wprowadzane są przy pomocy opracowanego we współpracy z lekarzami autorskiego narzędzia do modelowania danych o nazwie MetaBase, które umożliwia współpracę wielu lekarzy równocześnie, wzajemną komunikację między nimi oraz ułatwia weryfikację i walidację systemu. MetaBase wspiera obsługę wiele języków i zawiera mechanizmy przyspieszające proces tłumaczenia oraz dodawania synonimów. Opracowana przez nas metodyka nie wymaga intensywnego szkolenia, co pozwala w łatwy sposób rozszerzać zespół medyczny i zapraszać do współpracy nowych lekarzy. Baza poddawana jest starannej wzajemnej recenzji oraz jest na bieżąco testowana przy użyciu udokumentowanych przypadków klinicznych, jak również zautomatyzowanych testów jednostkowych weryfikujących integralność systemu. Obecnie baza zawiera ponad 500 jednostek diagnostycznych, 1500 objawów oraz ponad 550 badań laboratoryjnych. Model operacyjny wsparty sztuczną inteligencją oraz narzędziami telemedycznymi pomoże usprawnić cały proces diagnostyczny i leczniczy, a także istotnie obnizyć koszty świadczenia usług medycznych i ubezpieczeniowych. Platforma ma następujące założenia: 1. Wsparcie contact center – dostarczone przez nas oprogramowanie umożliwi operatorom usystematyzowany triage telefoniczny, który pomoże wybrać właściwą usługę dla danego pacjenta, tj. wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, czat lub telekonsultację. 2. Wsparcie pacjenta self-service – dzięki przygotowanej przez nas aplikacji do wstępnego wywiadu diagnostycznego, pacjent będzie mógł samodzielnie zgłosić swoje objawy i dowiedzieć się o odpowiednim dalszym kroku. 3. Wsparcie lekarza – poprzez integrację Platformy z elektronicznym rekordem medycznym, lekarze uzyskają dostęp do e-wywiadu, czyli informacji na temat powodu wizyty zebranych przez Platformę na etapie rejestracji. Pozwoli to usprawnić przebieg wizyty i podniesie jakość świadcznych usług. 4. Umożliwienie telekonsultacji – proponowana przez nas Platforma jest zintegrowana z kompletnym system umożliwiającym uruchomienie i obsługę należącego medycznego call center dla pacjentów.

Zastosowanie rynkowe

Wykorzystanie narzędzia do zbierania wstępnego wywiadu z pacjentem może przynieść wieloaspektowe korzyści dla pacjenta, lekarza i placówki. Korzyści dla pacjenta Pacjent lepiej przygotuje się do wizyty z lekarzem Dzięki nowej i atrakcyjnej formie umawiania wizyty wzrośnie satysfakcja pacjenta Wywiad pozwoli ocenić objawy pacjenta (triage) i zidentyfikować sytuacje, w których pacjent może podjąć leczenie samodzielnie lub skorzystać z alternatywnej usługi np. telekonsultacji Korzyści dla lekarza Otrzyma wstępną informację na temat pacjenta, zgłoszonych objawów oraz przyczyny wizyty, co usprawni jej przebieg. Zaoszczędzi czas podczas uzupełniania dokumentacji w systemie informatycznym oraz szybciej oceni kondycję pacjenta. ​ będzie będzie mógł skorzystać z wbudowanego systemu wsparcia decyzji tj. zapoznać się z prawdopodobnymi diagnozami różnicowymi sugerowanymi przez system. Korzyści dla ubezpieczyciela/placówki medycznej Pierwszy w Polsce inteligentny system rejestracji wizyt online podniesie poziom obsługi klienta oraz przyczyni się do tworzenia innowacyjnego wizerunku firmy. Na podstawie wyników e-wywiadu zostaną zidentyfikowane sytuacje, w których pacjent udaje się do lekarza bez istotnej przyczyny lub rejestruje się do lekarza niewłaściwego specjalizacji. Wtenczas możliwe będzie zasugerowanie alternatywnej telekonsultacji lub wskazanie odpowiedniego specjalisty, co pozwoli zoptymalizować koszty obsługi klientów abonamentowych. Dzięki wdrożeniu e-wywiadu ubezpieczyciel/placówka medyczna będzie zbierał ustrukturalizowane dane dotyczące pacjentów i ich objawów, które pozwolą dowiedzieć się więcej o klientach i ich profilu. Dane w takiej formie mogą posłużyć do przygotowywania szczegółowych analiz, statystyk i symulacji, jak również uczenia maszynowego w połączeniu z danymi dotyczącymi wystawionych diagnoz, recept oraz zleconych zabiegów. Usystematyzowane w trakcie wywiadu dane dotyczące profilu pacjenta mogą też posłużyć do skutecznej rekomendacji usług dodatkowych w przyszłości i zwiększenia sprzedaży.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Infermedica Sp. z o.o.

NIP: 8971782877

Adres www: http://infermedica.com/

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"