Baza technologii


Logo wpisu Metoda wspomagająca proces projektowania oraz implementacji rozkładów jazdy pociągów z uwzględnieniem ryzyka zdarzeń niepożądanych

Metoda wspomagająca proces projektowania oraz implementacji rozkładów jazdy pociągów z uwzględnieniem ryzyka zdarzeń niepożądanych

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, K9

Opis technologii / usługi

Niniejszy pomysł dotyczy metody projektowania oraz punktualnej implementacji rozkładów jazdy pociągów (RJP). Stanowi innowacyjne uzupełnienie do zaleceń zawartych w karcie UIC 451-1 oraz do rozdziału trzeciego instrukcji Ir-11 PKP PLK S.A. Metoda w zakresie projektowania RJP rozwiązuje problem doboru adekwatnych rezerw czasowych w sposób metodologiczny z minimalizacją uznaniowości konstruktorów RJP. Metoda w zakresie implementacji daje metodologiczne podejście do wyboru strategii dyspozytorskiej przy odzyskiwaniu prawidłowego funkcjonowania systemu po wystąpieniu zakłóceń. Celem pierwszego modułu jest konstruowanie RJP, które są w zadanym zakresie odporne na zakłócenia, zatem kompensują odpowiednią frakcję zdarzeń niepożądanych bez interwencji dyspozytorskiej. Z drugiej strony pozwala na zmniejszanie rezerw czasowych tam gdzie one są zbędne, co skraca czas jazdy i zwiększa atrakcyjność kolei, a z drugiej strony podnosi przepustowość infrastruktury. Moduł dyspozytorski ma za zadanie wspierać pracę dyspozytora przy reorganizacji przewozów po wystąpieniu zakłóceń. Koncepcja przewiduje propozycje możliwych strategii odzysku, analizę deterministycznych skutków zmian, analizę stochastycznych skutków zmian oraz propozycja najlepszego rozwiązania przy zadanych warunkach brzegowych przy pomocy Teorii Gier Nasha. W zakresie planowania rozkładów jazdy metoda znajduje się na TRL IV. W zakresie implementacji rozkładów jazdy jest to TRL II.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Elementami nowatorskimi powstałymi w wyniku realizacji projektu jest: - wspomaganie algorytmiczne przy planowaniu harmonogramów pracy drużyn i pojazdów w aspekcie ryzyka operacyjnego (ryzyko jako kombinacja zdarzeń i skutków) - nadzorowanie i korygowanie procesu planowania pracy drużyn i pojazdów w aspekcie losowości procesów przewozowych, - metoda wprowadzania tzw. ukrytych rezerw procesowych, przeznaczonych dla dyspozytora do łatwiejszej rekonfiguracji procesu, oraz opracowanie zbioru możliwych rezerw wraz ze strategiami odzysku prawidłowej pracy, - wspomaganie algorytmiczne przy wyborze najlepszego rozwiązania dla odzysku poprawnej pracy systemu. Obecne rozwiązania zabezpieczają wybrane lub wyłącznie podstawowe funkcje operacyjne: - Ewidencjonowanie pojazdów i pracowników, - Konstruowanie zmian roboczych, tworzenie harmonogramów pracy i dyspozycji, - Weryfikowanie i monitorowanie wybranych wskaźników eksploatacyjnych pojazdów, - Monitoring GPS pojazdów. Albo są narzędziami oferowanymi przez dużych dostawców zagranicznych, których wysoka cena oraz wymagana wiedza specjalistyczna przy zapotrzebowaniu bardzo dużego zasobu danych wejściowych uniemożliwiają aplikację. Proponowana metoda przyczyni się do: - zwiększenia jakości (w aspekcie punktualności i czasów jazdy) przewozów, - optymalizacji przepustowości szlaków kolejowych, - efektywniejszego odzysku stanu poprawnej pracy, - wykrywanie tzw. eksploatacyjnych wąskich gardeł na potrzeby inwestycyjne (strategie naprawcze CBM, RCM).

Zastosowanie rynkowe

Implementacja w procedurach przedsiębiorstw (eksploatacja maszyn) Zagadnienia planowania i realizacji zadań przewozowych tworzą obszar użytkowania systemów antropotechnicznych, które wraz z obsługą techniczną (utrzymaniem zdatności) stanowią eksploatację maszyn. W tym ujęciu bezpośrednimi użytkownikami metody są osoby opracowujące rozkład jazdy w przedsiębiorstwie zarządcy infrastruktury oraz u przewoźników kolejowych, a także planiści drużyn i obiegów. Wskazanie tzw. eksploatacyjnych wąskich gardeł na potrzeby inwestycyjne należy do obszaru obsługi technicznej systemów. Oznacza to, że można metodę wykorzystać do wyznaczenia słabych ogniw w zakresie uszkadzalności i skutków, a zatem ryzyka. Takie ryzyko operacyjne może znaleźć zastosowanie w opracowaniu strategii obsługowych bazujących na stanie (ang. Condition Based Maintenance – CBM) albo niezawodności (Reliability Based Maintenance – RCM). Implementacja w produkcie IT, który wspiera proces eksploatacyjny (software) Byłoby to poszerzenie funkcjonalności istniejących narzędzi IT. Odbiorcami systemu mogą być zarządcy infrastruktury oraz przewoźnicy kolejowi w kraju i na świecie. W Europie na każdy kraj przypada co najmniej jeden zarządca infrastruktury. Przewoźników kolejowych jest znacznie więcej. Według European Railway Agency w 2016 roku było 251 zarejestrowanych przewoźników pasażerskich, 415 pasażersko-towarowych, oraz 691 towarowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, K9

NIP: 8960005851

Adres www: http://kes.pwr.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"