Baza technologii


Logo wpisu Metodyka bezpiecznego badania skuteczności filtrów będących barierą dla wirusów

Metodyka bezpiecznego badania skuteczności filtrów będących barierą dla wirusów

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny barierowości nanofiltrów z wykorzystaniem zmodyfikowanych niepatogennych cząsteczek. Metoda służy określeniu przydatności nanofiltrów do zapobiegania rozprzestrzenianiu się drogą powietrzną małych cząstek, ze szczególnym uwzględnieniem czynników chorobotwórczych, w tym wirusów.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wynalazek stanowi innowację ze względu na opracowanie niepatogennych konstrukcji o właściwościach zbliżonych do wirusa ptasiej grypy, używane do testowania (tj. kontroli jakości) w produkcji specjalistycznych filtrów cząsteczkowych. Zamiast nanocząsteczek, do testowania używane są genetycznie zmodyfikowane, nieszkodliwe dla człowieka, cząsteczki imitujące wirusy. Zwiększa to wiarygodność testu, a tym samym pozwala dookreślić parametry filtracyjne produkowanych filtrów dla środowiska bliższego warunkom rzeczywistym. Ze względu na genetyczną modyfikację, użyte imitacje wirusów są nieszkodliwe dla człowieka, a więc bezpieczne w użytkowaniu podczas prowadzenia testów. Procedura ta nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz osób testujących skuteczność przygotowanych materiałów. Wynalazek pozwala na szerokie zastosowanie w badaniach dotyczących opracowania skutecznych materiałów filtracyjnych w pomieszczeniach narażonych na zakażenie bądź atak biologiczny. Wobec szczególnie niebezpiecznych wirusów wytworzenie skutecznej szczepionki może być czasochłonne i będzie mogło być prowadzone w nielicznych laboratoriach o bardzo zaostrzonych warunkach bezpieczeństwa. Jednocześnie praca w standardowych laboratoriach nad mechaniczną ochroną osobistą ludzi (maseczki, ubrania ochronne), jak i pomieszczeń pozwoli na zabezpieczenie zdrowia czy nawet życia ludności potencjalnie zagrożonej epidemią. Praca z konstrukcjami genowymi nie stwarza zagrożenia zarówno dla ludzi jak i środowiska, pozwala na opracowanie metod mechanicznego zabezpieczenia przed wirusami.

Zastosowanie rynkowe

Metoda ta może znaleźć szerokie zastosowanie w ocenie barierowości nanomateriałów filtrujących dla potrzeb medycznych, weterynaryjnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach z zamkniętym obiegiem powietrza (laboratoria, komory, samoloty). Biorca - producent filtrów bądź ich użytkownik - zarówno cywilny, jak i wojskowy może użyć metodologii do oceny skuteczności zastosowanych materiałów filtracyjnych wobec niepatogennych cząstek o właściwościach fizyko-chemicznych zbliżonych do patogennych wirusów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

NIP: 7811830940

Adres www: http://www.iwnirz.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"