Baza technologii


Logo wpisu Metodyka prowadzenia audytu logistycznego

Metodyka prowadzenia audytu logistycznego

Instytut Logistyki i Magazynowania

Opis technologii / usługi

Produkt konsultingowy służący do wskazania Klientowi rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w sferze dystrybucji, najbardziej efektywnych pod względem kosztowym. Efekty prac to: obniżenie kosztów transportu i magazynowania, szybka i bezbłędna realizacja zleceń Klientów, zapewnienie zakładanego poziomu obsługi Klienta, identyfikacja produktów w magazynie. Wybór najbardziej efektywnego rozwiązania dokonywany jest w oparciu o analizę wielokryterialną, przy czym wybór wariantu dokonywany jest wspólnie z klientem biorąc pod uwagę zdefiniowane kryteria wyboru.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Produkt, którego zastosowanie pozwala na optymalizacją procesów magazynowych i transportowych, obnienie kosztów logistycznych, poprawę płynności przedsiębiorstwa oraz możliwość stosowania w różnych typach przedsiębiorstw.

Zastosowanie rynkowe

Branża elektromaszynowa Branża spożywcza Energetyka i Paliwa Medycyna, Biotechnologia i Farmacja

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Logistyki i Magazynowania

NIP: 7770020410

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"