Baza technologii


Logo wpisu Mieszaniny oligoglikoli i cieczy jonowych do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w ogniwach galwanicznych

Mieszaniny oligoglikoli i cieczy jonowych do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w ogniwach galwanicznych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Ciecze jonowe są doskonałymi rozpuszczalnikami do wielu zastosowań. Szczególne miejsce znalazły sobie w ogniwach litowo-jonowych najnowszej generacji, z racji swojej niepalności, braku lotności i dobrych parametrów funkcjonalnych. Niestety wiele z cieczy jonowych o wysokim potencjale wdrożeniowym nie rozpuszcza soli metali lekkich (niezbędnych by powstał elektrolit) lub też rozuszczają je w bardzo słabo (uzyskując zbyt niskie stężenie). Jednak nawet te, w których sole dobrze się rozuszczają, mają wspólną cechę - wysokie przewodnictwo samej cieczy jonowej gwałtownie spada po dodaniu soli. Niniejsze rozwiązanie, polegające na zastosowaniu odpowiedniego dodatku, pozwala na uzyskiwanie znacznie wyższych stężeń soli w cieczy jonowej (lub umożliwia rozpuszczanie soli). Jednocześnie nie powoduje ono spadku lub wręcz powoduje wzrost przewodnictwa roztworu w stosunku do czystej cieczy jonowej. Ma to olbrzmi potencjał wdrożeniowy, ponieważ dodatek soli zwykle znacznie obniża przewodnictwo cieczy jonowej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- umożliwia rozpuszczalność soli w sytuacjach, gdy dana sól w cieczy jonowej się w ogóle nie rozpuszcza; - umożliwia uzyskanie wyższych przewodnictw niż w czystej cieczy jonowej albo czystym oligoglikolu; - zastosowany dodatek jest bardzo tani; - dodatek również jest bardzo nisko lotny, a w warunkach ciśnienia normalnego tetraglymy i dłuższe oligoglikole praktycznie są nielotne i o wysokiej temperaturze samozapłonu, a więc nie negują głównych zalet cieczy jonowych; - wykorzystuje sprawdzone w tych zastosowaniach składniki o znanych parametrach, więc nie są potrzebne certyfikacje, testy bezpieczeństwa, itp.; - do wdrożenia nie potrzeba nowej technologii produkcji.

Zastosowanie rynkowe

Elektrolity do ogniw litowo-jonowych, sodowo-jonowych, magnezowo-jonowych i innych nieklasycznych ogniw galwanicznych (litowo-siarkowe, litowo-powietrzne, sodowo-powietrzne, itp.). Oprócz tego inne zastosowania w syntezie lub ekstrakcji, w których ważne jest umożliwienie uzyskania roztworu o wysokim stężeniu soli w cieczy jonowej, gdzie normalnie ta sól sie nie rozpuszcza w danej cieczy jonowej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"