Baza technologii


Logo wpisu Mieszkanie plus środowisko naturalne”  realizacja pasywnego budownictwa mieszkaniowego

Mieszkanie plus środowisko naturalne” realizacja pasywnego budownictwa mieszkaniowego

Bogdan Jara

Opis technologii / usługi

Realizacja budownictwa mieszkaniowego w systemie budownictwa pasywnego z udziałem samorządów terytorialnych zgodnie z programem Rządu pod nazwą „Mieszkanie plus” na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego z udziałem m. inn. Takich firm jak PGNiG jak również firm lokalnych na rynku budowlanym. Gmina w ramach swojej partycypacji w przedsięwzięciu przekazuje teren pod budowę ,która realizują lokalne firmy , a zyski dzielone są proporcjonalnie do wkładu w realizacje zadania. Gminy zaspakajają potrzeby mieszkaniowe swoich społeczeństw w tym na zasadach wynajmu mieszkań rośnie produkcja budowlana ,a za nią dochód narodowy , zwiększa się zapotrzebowanie na dostawę mediów ,a co za tym idzie i gazu dla odbiorców detalicznych. W zakresie dostaw gazu w terenach nie uzbrojonych proponujemy budowę stacji zbiorników gazu i rozprowadzenie sieci od tej stacji ,a dla uzyskania efektywności ekonomicznej tego przedsięwzięcia usytuowanie przy tych stacjach agregatów prądotwórczych produkujących i dostarczających do sieci energię elektryczną. W ten sposób PGNiG stał by się producentem produktu przetworzonego w oparciu o dostarczany gaz w postaci energii elektrycznej

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Podniesienie efektywności energetycznej budownictwa mieszkaniowego Zastosowanie lekkiej konstrukcji stalowej i posadowienia za pomocą technologii prefabrykowanej minimalizuje procesy mokre i umożliwia realizacje inwestycji również w zimie Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła pełniącego funkcję podgrzewania temperatury w zimie i chłodzenia w lecie stanowiąc naturalną klimatyzację . Proponujemy wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w postaci ciepła wnętrza ziemi. Wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania budynków gdy nie ma do nich doprowadzonej sieci ze stacji zbiorników gazu i sieci rozdzielczej od tych stacji z budową przy stacjach generatorów prądu zasilanych gazem do produkcji energii elektrycznej i punktów tankowania pojazdów mechanicznych gazem celem rozwoju sieci stacji CNG co umożliwi zwielokrotnienie rynku pojazdów mechanicznych zasilanych gazem ziemnym jako alternatywy dla benzyny i oleju napędowego

Zastosowanie rynkowe

Proponowane rozwiązania są innowacyjnym zastosowaniem technologii dla rozwoju mieszkalnictwa i ochrony środowiska. Rozwiązania projektowane są rozwiązaniami autorskimi Panów Andrzeja i Marka Warchołów

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"