Baza technologii


Logo wpisu Modułowy reaktor mobilny do przygotowania i dozowania żywności Pat.240914

Modułowy reaktor mobilny do przygotowania i dozowania żywności Pat.240914

Krzysztof Zieliński

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest modułowy reaktor mobilny do przygotowania i dozowania żywności zmagazynowanej tak w odrębnym wielokomorowym pojemniku reaktora wyposażonego w jedną centralną kolumnę dozującą zadany płyn, sterowaną zewnętrznie i niezależnie dla każdego modułu za pomocą mechanizmy zębatkowego.
Znane jest z opisu patentowego US2017066640 urządzenie dozujące do napoju na bazie pierwszego płynu, do którego można selektywnie dodać drugi płyn, zawierające komorę mającą pierwszy otwór łączący się ze zbiornikiem wymienionego pierwszego płynu oraz drugi otwór łączący się ze zbiornikiem drugiego płynu a także port wylotowy, zawierające ponadto zespół dozujący zamontowany ruchomo względem wspornika.
Znane jest też z opisu patentowego US2016376074 urządzenie w postaci pojemnika wielokomorowego na napoje wraz z zakrętką i ustnikiem sterującym przepływem cieczy oraz wiele innych dozowników do mieszania płynów i cieczy.
W żadnym z tych urządzeń nie można jednak przechowywać i przygotowywać żywności z uwagi na brak magazynu komorowego sproszkowanej żywności czy granulatu sypkiego
Istota rozwiązania polega na tym, że składa się z modułów magazynu podzielonego na sekcje A, B i C, gdzie sekcje B i C są odrębnymi komorami oraz centralnego tunelu magazynu w którym w części górnej zawarto dwa otwory wlotowe, jeden do sekcji B i jeden do sekcji C oraz otwór przelotowy kanałowy do sekcji A natomiast w części dolnej sekcji B, jeden otwór wylotowy zaś w sekcji A oraz C otwory zrzutowe z modułu magazynu w którym to tunelu umieszczono zespoloną na płycie obrotowej z otworem zrzutowym, zębatkową kolumnę obrotową z drożnym kanałem wlotowym, kanałem przelewowym w formie baypassu i kanałem wylotowym na wierzchu których centralnym tunelem mechanizmu, zamocowano mechanizm zębatkowy z dwoma otworami przelotowymi i wieloma otworami wlewowymi oraz trzema otworami wylotowymi cieczy z mechanizmu zębatkowego do poszczególnych sekcji A, B i C modułów magazynu, spiętych tak w całość wraz z górnym zbiornikiem płynu oraz dolnym zbiornikiem gotowej żywności za pomocą bocznych spięć transmisyjnych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzystnie dla urządzenia jest, że tak złożony moduł podstawowy można łączyć z kolejno dodanymi modułami w układzie pionowym wieży w postać mobilnych dozowników użytkowych oraz stacjonarnych silosów przemysłowych dla potrzeb przechowywania płynów, żywności sproszkowanej i w formie granulatu oraz ich zadanego celowego dozowania z odpowiednich modułów magazynu według ustalonych składów czy receptur dla ustaleń końcowych oczekiwanego produktu.
Korzystnie dla urządzenia jest, że może tworzyć nowe sposoby przechowywania, dozowania, mieszania i wytwarzania całkowicie nowych produktów żywnościowych oraz pasz w miejscu ich bezpośredniej konsumpcji, spożycia czy też karmienia.
Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku na którym Fig. 1 i Fig. 2 przedstawia w rzutach z góry moduł magazynu, Fig. 3 i Fig. 4 rzuty z boku modułu magazynu a Fig. 5 i Fig. 6 rzuty z dołu modułu magazynu natomiast Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11 i Fig. 12 odpowiednie rzuty aksonometryczne w widoku z góry i z dołu oraz boczne wraz z przekrojem zębatki kolumnowej zestalonej na płycie obrotowej, zaś Fig. 13, Fig. 14, Fig. 15, Fig. 16 i Fig. 17 odpowiednio rzuty aksonometryczne w widoku z góry i z dołu oraz boczny mechanizmu zębatkowego. Natomiast Fig. 18 rzut z boku przykładowego spięcia dwóch modułów magazynu wraz ze zbiornikiem płynu i zbiornikiem żywności w gotowy dozownik lub silos.

Zastosowanie rynkowe

Na zbiorniku żywności (24) umieszczono w kolejności od dołu i podstawy, płytę obrotową (15) wraz z zębatkową kolumną obrotową (11) na którą to osiowo centralnym tunelem magazynu (5) zainstalowano moduł magazynu (1) oraz centralnym tunelem mechanizmu (21) kolejno mechanizm zębatkowy (17) a na nich ostatecznie górny zbiornik płynu (23).
Korzystne skutki z dokonanego wynalazku, to nieograniczona możliwość łączenia powtarzalnie modułów magazynu (1) ze zbiornikiem żywności (24) i zbiornikiem płynu (23) w nowy reaktor wytwarzania gotowych zestawów żywności i pasz, pozwalająca przy tym na niezależne i zadane konfigurowanie zestawów mechanizmem zębatkowym (17) dla osiągnięcia nowych sposobów dozowania, mieszania i wytwarzania żywności z konglomeratów w postaci tak sproszkowanej jak i samego granulatu, x, y i z.

Wynalazek może znaleźć powszechne zastosowanie w przemyśle spożywczym, rolnictwie oraz dla samych podstawowych potrzeb człowieka jako mobilna lub też stacjonarna jednostka użytkowa czy też część wyposażeń linii technologicznych fabryk żywności lub jej bezpośredniego przygotowania w farmach towarowych a także ze względów czysto ekonomicznych i logistycznych dostaw żywności i pasz w odległe i niedostępne czy też zagrożone lub nawiedzone klęskami urodzaju czy też kataklizmów i zdarzeń regiony świata, wymagające pomocy humanitarnej.

Tagi

Branże

Filmy

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Forma ochrony

Wynalazek
Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Wzór przemysłowy
Inna forma ochrony:
TM

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 24 lipca 2022 02:59

Wróć na stronę "Bazy"