Baza technologii


Logo wpisu Monitoring Danych

Monitoring Danych

Grzegorz Wieczorek

Opis technologii / usługi

Technolgia polega na montażu wszelkiego rodzaju czujników, np.: poziomu wody, pracy pomp, temperatury, wilgotności, poziomu zanieczyszczenia, wibracji lub innych, które dzięki połączeniu z internetem w czasie rzeczywistym wysyłają żądane informacje na Państwa stronę internetową. Działanie naszych urządzeń oparte jest na technologii internetu rzeczy, montaż odbywa się w sposób błyskawiczny i bezinwazyjny w stosunku do istniejącej instalacji. Dzięki naszej technologii oferujemy dostęp do danych, których pozyskanie do tej pory było bardzo kosztowne albo wręcz niemożliwe. Technologia jest szybka w implementacji i praktycznie bezinwazyjna w stosunku do istniejącej infrastruktury. Nasze urządzenia komunikują się poprzez WiFi, GSM lub inne dostępne transmisje radiowe. Typ komunikacji zależy od miejscowych uwarunkowań i preferencji klienta. Zbierane dane przekazywane są w sposób automatyczny na dedykowany serwer, gdzie są dodatkowo obrabiane i prezentowane. Sposób prezentacji jest praktycznie dowolny i zależy wyłącznie od preferencji i ustaleń z użytkownikiem

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proponowana przez nas technologia wyróżnia się na niespotykaną dotąd skalę elastycznością. Ze względu na modułowy charakter naszych urządzeń można je zastosować w praktycznie każdej gałęzi przemysłu a samą infrastrukturę można dowolnie modyfikować w przyszłości. Zapewnienie ciągłego i zdalnego dostępu do danych może być podstawą do opracowania systemów optymalizacji produkcji, przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Wczesna infromacja na temat jakichkolwiek anomalii w pracy urządzeń może skutecznie zapobiegać nieplanowanym przestojom i awariom urządzeń.

Zastosowanie rynkowe

Charakter i sposób pozyskiwania przez nasz system danych jest niezależny od rodzaju przemysłu i może zapewnić: integrację rozproszonej infrastruktury i znacznie obniżyć koszty związane z ‘ręcznym’ pozyskiwaniem danych i informacji generowanych przez urządzenia oraz samą infrastrukturę np.: zestawienie na jednej platformie danych o poziomie cieczy w zbiornikach zlokalizowanych na przestrzeni kilku kilometrów. dowolne zestawienie danych pochodzących z różnych źródeł a wnioski pochodzące z takiego zestawienia wykorzystywać do opracowania programów oszczędności energetycznych czy optymalizacji pracy urządzeń. stworzenie jednolitego systemu do predykcji i zapobieganiu awariom. Zestawienie informacji o aktualnym stanie danego urządzenia z jego charakterystyką pozwala nie tylko na bieżące śledzenie jego pracy ale także na prognozę przerw serwisowych czy wczesną informację o awarii na długo przed jej wystąpieniem.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"