Baza technologii


Logo wpisu Nadtlenek wodoru klasy HTP

Nadtlenek wodoru klasy HTP

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Opis technologii / usługi

Posiadamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z nadtlenkiem wodoru klasy HTP (High Test Peroxide), znajdującym zastosowanie jako materiał pędny bądź też silny utleniacz. Nasi naukowcy i inżynierowie opracowali technologię wytwarzania nadtlenku wodoru wysokiej czystości o stężeniu powyżej 98%, przy czym istnieje możliwość uzyskania stężenia do 99,99%, wyróżniającą się realizacją jednostopniowego procesu otrzymywania stężonego roztworu nadtlenku wodoru poprzez zatężanie i oczyszczanie tegoż roztworu w jednym i tym samym układzie. Dysponujemy kilkoma patentami zastrzegającymi nasze rozwiązanie w ponad 20 krajach na całym świecie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wysokie koszty oraz problemy związane z obecnie stosowanymi materiałami pędnymi, takimi jak hydrazyna, wynikające z rakotwórczości tegoż paliwa oraz ograniczeń związanych z jego transportem i obsługą, wskazują na potrzebę poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Odpowiedź na istniejące wymagania stanowi wykorzystanie HTP - paliwa bardziej ekologicznego i zarazem, przy odpowiedniej skali produkcji, tańszego. Opracowana przez nas technologia wytwarzania wysokiej czystości nadtlenku wodoru o stężeniu powyżej 98%, do zastosowań napędowych, eliminuje wady i problemy techniczne występujące w znanych technikach uzyskiwania nadtlenku wodoru o wysokim stężeniu, zwiększając przy tym wydajność oraz umożliwiając otrzymywanie produktu o unikalnej czystości.

Zastosowanie rynkowe

Proponowany zakres tematyczny współpracy z przedsiębiorstwami i przemysłem w obszarze zastosowań napędowych nadtlenku wodoru klasy HTP obejmuje:
• rozwój i optymalizacja nowoczesnych metod otrzymywania HTP,
• badania stabilności HTP,
• badania analityczne otrzymywanego nadtlenku (zgodność z normą MIL-PRF-16005F),
• wdrażanie technologii HTP.

Oferujemy następujące oznaczenia:
• analiza śladowych ilości pierwiastków oraz oznaczenie śladowych zawartości jonów zgodnie z normą MIL-PRF-16005F: optyczny spektrometr emisyjny Avio 200 ICP,
• sucha pozostałość po odparowaniu,
• testy kompatybilności,
• zawartość węgla organicznego i nieorganicznego: laboratoryjny analizator całkowitego węgla organicznego (TOC) Sievers InnovOx ES,
• mikroskopowa analiza membranowa rozkładu wielkości cząstek.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

NIP: 1070046338

Kraj: Polska

Adres www: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

TRL 9

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 27 stycznia 2022 14:30

Wróć na stronę "Bazy"