Baza technologii


Logo wpisu Nanokompozyt hydrokoloidowy i sposób jego wytwarzania

Nanokompozyt hydrokoloidowy i sposób jego wytwarzania

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest nanokompozyt hydrokoloidowy z wbudowanymi nanocząstkami srebra metalicznego, który może być stosowany jako składnik opatrunków na rany. Opatrunek hydrokoloidowy może stanowić połączony z podłożem polimerowym chłonny, zdolny do pęcznienia hydrokoloid z zawieszoną w nim substancją aktywną, którą jest srebro nanokrystaliczne. Ma postać płytek przeznaczonych do ran powierzchniowych. W ranach głębokich i drążących może być stosowany bez podłoża polimerowego w formie pasty. Zalety hydrokoloidów to: wilgotne środowisko w ranie, stała temperatura w ranie, pH ok. 6 zwiększające szybkość gojenia, zmniejszenie dostępu tlenu niwelujące dolegliwości bólowe. Obecna w produkcie żelatyna charakteryzuje się licznymi właściwościami poprawiającymi ogólną kondycję zdrowotną. Wykazuje miejscowe działanie przeciwkrwotoczne, dzięki czemu może być stosowana w preparatach tamujących krwawienie. Podłożem polimerowym jest pianka poliuretanowa z zamkniętymi porami. Zamknięte pory polimeru gwarantują większą twardość materiału.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nanosrebro, dzięki swoim właściwościom znajduje szerokie zastosowanie, najbardziej znaną jego zaletą jest aktywność antybakteryjna. Srebro nanostrukturalne jest zawieszone w ośrodku żelującym, który jest prekursorem układu koloidalnego. Ośrodkiem żelującym jest żelatyna, czyli naturalny polimer białkowy. Sposób wytwarzania nanokompozytu hydrokoloidowego o właściwościach antymikrobiologicznych według wynalazku charakteryzuje się tym, że nanocząstki srebra otrzymuje się in-situ­ w procesie wytwarzania hydrokoloidu. Metoda jest bezodpadowa, a dzięki zastosowaniu substancji niezagrażających organizmom żywym, można ją uznać za przyjazną środowisku naturalnemu. Sprzyjają temu również łagodne warunki prowadzenia procesu.

Zastosowanie rynkowe

Opatrunki hydrokoloidowe mogą mieć postać płytek przeznaczonych do ran powierzchniowych, natomiast w ranach głębokich i drążących mogą być stosowane bez podłoża polimerowego w formie pasty. Obecna w produkcie żelatyna wykazuje miejscowe działanie przeciwkrwotoczne, dzięki czemu może być stosowana w preparatach tamujących krwawienie.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

NIP: 6750006257

Adres www: http://www.pk.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"