Baza technologii


Logo wpisu Nanopalladowo-węglowy czujnik wodoru

Nanopalladowo-węglowy czujnik wodoru

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy wykonania czujnika wodoru, którego aktywnym elementem jest nanokompozytowa warstwa węglowo-palladowa. Czujnik wykonany wg naszej technologii jest szybki i pracuje w szerokim zakresie detekcji wodoru (od 100ppm w górę). Ponadto czujnik jest selektywny dla mieszaniny wodór + metan (wykrywa jedynie wodór). Technologia wykonania czujnika obejmuje: technologię wykonania warstwy aktywnej, technologię montażu czujnika w obudowę i technologię wykonania dedykowanego sterownika/ zasilacza. Czujnik jest tani jako produkt ze względu an: ilość palladu na jedne czujnik ~mikrogramy, tanie technologie montażu i wykonania sterownika

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Proponowany czujnik wodoru jest zbudowany z nowego typu materiału warstwy nanokompozytowej węglowo-palladowej, będącej oryginalnym opracowanie ITR. Obecność nanoziaren palladu w matrycy węglowej w warstwie aktywnej pozwala na szybką absorpcje, a następnie rozpuszczanie wodoru w warstwie, a następnie na szybką desorpcję, bez potrzeby wygrzewania warstwy, co powoduje mniejszy pobór mocy w stosunku do obecnie stosowanych czujników. Ponadto czujnik ten jest selektywny ze względu na metan. Dlatego też może być stosowany w środowisku, gdzie oprócz wodoru spodziewana jest obecność metanu. Może wykrywać zarówno niskie (rzędu 100ppm) jak i wysokie (kilka %) koncentracje wodoru. Biorca w zależności od tego czy zostanie użytkownikiem, czy producentem odnosi następujące korzyści: użytkownik: 1) mozlliwość szybkiej detekcji wodoru nawet, gdy występuje w mieszaninie z metanem; 2) niski pobór mocy, co pozwala na długi czas eksploatacji, np. przy zasilaniu z baterii producent: 1) konkurencyjny produkt pod względem ceny i cech działania

Zastosowanie rynkowe

Chemia - zastosowanie czujnika, przy wszystkich procesach chemicznych, gdzie spodziewane jest przekroczenie poziomi wybuchowość wodoru w powietrzu Energetyka - detekcja wodoru jako produktu ubocznego przy produkcji biopaliw, detekcja wodru wytwarzanego przez bakterie w ogniwach mikrobiologicznych Górnictwo - wykrywanie wodoru w szybach (w szczególności występującego w mieszaninie z metanem) Ochrona środowiska - wykrywanie wodoru powstającego w procesach chemicznych związanych z oczyszczaniem wody i ścieków, przy spalaniu śmieci itp.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Adres www: http://www.itr.org.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"