Baza technologii


Logo wpisu Narzędzie do nagniatania tocznego

Narzędzie do nagniatania tocznego

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Narzędzie charakteryzuje się tym, że element nagniatający podparty jest w koszyku co najmniej dwiema kulkami pośrednimi, z których skrajna obtaczana jest po zewnętrznej pobocznicy pierścienia łożyska tocznego, osadzonego na osi, usytuowanej w jarzmie trzpienia poprzecznie względem wzdłużnej osi narzędzia.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia charakteryzuje się dużą wydajnością obróbki, możliwością uzyskiwania powierzchni o bardzo niskiej chropowatości, dużym udziałem materiałowym profilu nierówności, brakiem na powierzchni po nagniataniu twardych pozostałości narzędzi: ziaren ścierniwa, narostu i wiórów, dużą przyczepnością i równomiernością nakładanych twardych powłok, podwyższeniem odporności na zużycie ścierne, zmęczenie powierzchniowe i postaciowe oraz korozję, bardzo dużą trwałością nagniataków, możliwością stosowania nagniataków na obrabiarkach konwencjonalnych i CNC, prostą obsługą, wyeliminowaniem lub ograniczeniem pracochłonnych operacji obróbki wykończeniowej, takich jak honowanie, szlifowanie, dogładzanie, polerowanie, możliwością wyeliminowania w pewnych wypadkach obróbki cieplnej.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie narzędzia do obróbki nagniataniem, w tym w przemyśle lotniczym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"