Baza technologii


Logo wpisu Naturalna szczepionka bioremediacyjna do oczyszczania gruntów skażonych aromatycznymi związkami nitrowymi w warunkach tlenowych

Naturalna szczepionka bioremediacyjna do oczyszczania gruntów skażonych aromatycznymi związkami nitrowymi w warunkach tlenowych

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja zawierająca 11 szczepów kakteryjnych: Stenotrophomonas sp. szczep 2L, Stenotrophomonas sp. szczep 5L, Stenotrophomonas sp. szczep 6L, Stenotrophomonas sp. szczep 3N, Achromobacter sp. szczep 4P, Arthrobacter sp. szczep 1N, Brevundimonas sp. szczep 2N, Brevundimonas sp. szczep 5N, Brevundimonas sp. szczep 6N, Pseudomonas sp. szczep 3G, Pseudomonas sp. szczep 4, zdeponowana pod numerem - numer depozytu KKP 2041p. (IBPRS), będąca szczepionką bioremediacyjną. Technologia dotyczy zastosowania takiej szczepionki do usuwania z gleby zanieczyszczeń w postaci aromatycznych związków nitrowych oraz sposobu oczyszczania gleby z zanieczyszczeń aromatycznymi związkami nitrowymi z zanieczyszczonej gleby z wykorzystaniem w/w kompozycji szczepów.Rozwiązanie zostało przetestowane laboratorium oraz w środowisku naturalnym. Możliwość zastosowania bez konieczności testowania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Naturalny biopreparat złożony z autochtonicznych szczepów bakterii występujących w glebie. 2. Umożliwia przeprowadzenie bioremediacji środowiska w relatywnie krótkim czasie(ok. 30 dni). W zależności od potrzeb, proces można powtarzać. 3. Umożliwia wprowadzenie potrzebnych składników biogennych przyspieszających proces bioremediacji. 4. Wynalazek pozwala degradować/ metabolizować aromatyczne związki nitrowe i ogólnie związki aromatyczne m.in. fenole, aminofenole. Umożliwia usunięcie związków toksycznych dla ludzi, zwierząt i roślin. 5. Naturalna metoda usuwania ze środowiska niebezpiecznych zanieczyszczeń wymaga tylko namnożenia materiału biologicznego (szczepionki bioremediacyjnej) bez konieczności stosowania procesów fizyko-chemicznych. Zastosowanie tego rozwiązania znacznie obniża koszty w porównaniu do tradycyjnych metod fizyko-chemicznych. 6. Skrócenie czasu biodegradacji dzięki eliminacji etapu adaptacji bakterii po zaszczepieniu gleby skażonej tymi związkami. 7. Szczepy bakterii wchodzące w skład szczepionki bioremediacyjnej są zdolne do wzrostu w obecności antybiotyków z grup: aminoglikozydy, fluorochinolony, glikopeptydy, makrolidy, penicyliny, sulfonamidy, tetracykliny. Umożliwia wzrost i podnosi efektywność procesu bioremediacji w glebach dodatkowo zanieczyszczonych antybiotykami. 8. Wyższa efektywność procesu bioremediacji, dzięki możliwości przekazania umiejętności rozkładu związków toksycznych i metali ciężkich bakteriom autochtonicznym.

Zastosowanie rynkowe

W firmach zajmujących się rekultywacją terenów zanieczyszczonych aromatycznymi związkami nitrowymi jak i ropopochodnymi.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"