Baza technologii


Logo wpisu Neuroforma Sp. z o.o.

Neuroforma Sp. z o.o.

Neuroforma Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Dotyczy świadczenia zdalnych usług rehabilitacyjnych (bez konieczności fizycznego kontakt).
Platforma internetowa TeleNeuroforma umożliwia zdalne zarządzanie procesem rehabilitacji pacjentów ćwiczących samodzielnie w domu.
Umożliwia asynchroniczne zarządzanie procesem rehabilitacji dzięki czemu 1 fizjoterapeuta może obsługiwać wielu pacjentów w jednym czasie.
Pacjenci ćwiczą w domu przy wykorzystaniu platformy internetowej. Do ćwiczeń potrzebują jedynie kamery internetowej (wystarczy więc laptop/tablet). Program działa w oparciu o wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości i wykrywania ruchu (Augmented Reality, Motion Capture).
Pacjent ćwiczy przed komputerem z kamerą internetową. Na ekranie oprócz swojego lustrzanego odbicia, widzi wirtualne obiekty z którymi wchodzi w interakcję wykonując pewne sekwencje ruchów, które rozpoznaje kamera. Program udziela na bieżąco informacji zwrotnej. Aktywności te są zaprojektowane przez fizjoterapeutę, który zdalnie weryfikuje i ewentualnie zmienia program ćwiczeń. Z perspektywy pacjenta - proces jest przyjemny, bo przybiera formę interaktywnych, angażujących gier. Z perspektywy terapii, pacjent wykonuje pożyteczne dla niego ćwiczenia pod opieką specjalisty.
Z platformy mogą korzystać fizjoterapeuci i pacjenci bezpośrednio logując się w panelu lub rozwiązanie może być zintegrowane z posiadanym przez usługodawcę systemem danych medycznych.
Skuteczność TeleNeuroformy została zweryfikowana w badaniach klinicznych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główne korzyści

Z perspektywy usługodawcy - rozszerzenie oferty o możliwość świadczenia zdalnych usług rehabilitacyjnych.
Z perspektywy pacjentów - możliwość ćwiczenia samodzielnie w domu pod zdalnym nadzorem specjalisty - brak konieczności przerywania rehabilitacji z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się.
Platforma wspiera proces rehabilitacji - umożliwia prowadzenie procesu w trybie ciągłym bez względu na możliwość odbywania klasycznych sesji z rehabilitantem.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Neuroforma Sp. z o.o.

NIP: 9662134342

Kraj: Polska

Adres www: http://neuroforma.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Mikro

Forma ochrony

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 18 maja 2021 09:56

Wróć na stronę "Bazy"