Baza technologii


Logo wpisu Nowa generacja materiałów fotolakalitycznych o właściwościach absorpcji światła widzialnego dla zastosowania w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza

Nowa generacja materiałów fotolakalitycznych o właściwościach absorpcji światła widzialnego dla zastosowania w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza

Karolina Kosminska

Opis technologii / usługi

Light2CAT opracowało nowy wysokoefektywny, aktywowany światłem widzialnym dwutlenek tytanu (TiO2) do zastosowania w cementowych strukturach, zdolnych do degradacji niebezpiecznych substancji chemicznych w celu poprawy jakości powietrza w otoczeniu, po raz pierwszy niezależnie od miejscowych warunków klimatycznych. Poprawienie jakości powietrza stanowi główne wyzwanie dla wszystkich krajów Europy, tak w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, jak i minimalizowania bezpośredniego wpływu zanieczyszczonego wdychanego powietrza na ludzkie zdrowie. Zanieczyszczenie powietrza wewnątrz budynków i jakość powietrza wymienia się jako dwa największe problemy globalne w zakresie skażenia toksynami, w oparciu o raport 2014 WHO z roku 2012. Light2CAT oferuje atrakcyjną metodę poprawy funkcjonalności jednego z najpowszechniej stosowanych materiałów budowlanych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Głównymi zaletami projektu nowych materiałów są: Działanie w świetle widzialnym: materiały mogą być stosowane również w szerokościach geograficznych, gdzie warstwa ochronna jest niższa, gdyż są one aktywne w widzialnej wiązce spektrum światła słonecznego. Innymi słowy, w odróżnieniu od istniejących materiałów fotokatalitycznych, są one w stanie ograniczać zanieczyszczenia powietrza (zwłaszcza tlenki azotu – NOx). Wyższa selektywność: materiały są o wiele bardziej selektywne w odniesieniu do konwersji zanieczyszczeń na nieszkodliwe produkty równoległe. Materiały są w stanie konwertować bardziej toksyczny NO na NOx.

Zastosowanie rynkowe

Budownictwo - Technologie konstrukcyjne i inżynieria konstrukcyjna (zarówno dla zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz). Ich właściwości sprawiają, że są one również odpowiednie dla innowacyjnych elementów projektowych w budownictwie wewnątrz i na zewnątrz. Chemia - Materiały czułe na światło widzialne mogą mieć zastosowania jako powłoki antybakteryjne (np. w branży medycznej). Podstawowa technologia oparta jest na nanocząsteczkach, a zatem obejmuje dziedzinę nanochemii (ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, potencjalne przyszłe zastosowanie w procesach katalitycznych).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:53

Wróć na stronę "Bazy"